Bieżący numer

Archiwum

Zioła - prozdrowotne dodatki paszowe w żywieniu drobiu
dr inż. Janusz R. Mroczek

Postępujący w produkcji zwierzęcej proces ekologizacji oraz uregulowania prawne, dotyczące zakazu stosowania antybiotykowych stymulatorów wzrostu w żywieniu zwierząt, spowodowały wzrost zainteresowania naturalnymi stymulatorami, którymi bez wątpienia są zioła. Właściwie dobrane gatunki ziół pobudzają odporność immunologiczną organizmu, wpływają na poprawę smakowitości paszy i zwiększają apetyt. Ponadto, w wyniku zwiększenia sekrecji pepsyny i kwasu solnego, poprawiają efektywność procesu trawienia białek. Dzięki zawartości substancji biologicznie czynnych, zioła stymulują prawidłowe funkcjonowanie wątroby, trzustki i śluzówki jelit, a ich dodatek do paszy wpływa korzystnie nie tylko na wyniki produkcyjne drobiu, ale również na jakość oraz cechy organoleptyczne surowca rzeźnego i jaj.
Piśmiennictwo:
1. Dobrzański Z., Opaliński S. (2007), Metody ograniczenia emisji amoniaku, Polskie Drobiarstwo 11: 34-38.
2. Grela E.R., Kowalczuk E. (2007), Herbs in animal feeding, Herba Polonica 53: 361-366.
3. Grela E.R., Sembratowicz L., Czech A. (1998), Immunostymulacyjne działanie ziół, Medycyna Weterynaryjna 54: 152-158.
4. Jamroz D. (2001), Fitogenne dodatki paszowe – preparaty ziołowe i ekstrakty roślinne, Polskie Drobiarstwo 7: 9-12.
5. Gajewska J., Bucka J., Żabik A., Riedel J., Michalczuk M. (2009), Wpływ naturalnych preparatów roślinnych na stan mikroflory jelitowej brojlerów kurzych,Ochrona Środowiska iZasobów Naturalnych 41: 302-309.
6. Koreleski J., Świątkowski S. (2006), Zakaz stosowania antybiotyków paszowych – co dalej? Biuletyn Polskiego Związku Przemysłu Paszowego 45: 22–29.
7. Lipiński K., Kaliniewicz J., Tywończuk J., Stasiewicz M. (2011), Wpływ dodatków probiotycznych i ziołowych na produkcyjność i jakość mięsa indyków, Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, t. 7 (2): 29-35.
8. Lessie M., Etienne M. (2007), Przełom w naturalnych bioaktywnych produktach stosowanych jako dodatki paszowe w produkcji drobiu i trzody chlewnej jako alternatywa dla antybiotyków, Biuletyn Polskiego Związku Przemysłu Paszowego 2: 19–24.
9. Mroczek J.R. (2011), Możliwości wykorzystania saponin w optymalizowaniu dobrostanu zwierząt gospodarskich, Życie Weterynaryjne 1: 47-48.
10. Yeo J., Kim K. (1997), Effect of feeding diets containing an antibiotic, a probiotic, or yucca extract on growth and intestinal urease activity in broiler chicks, Poultry Science 76: 381-385.