Bieżący numer

Archiwum

Żywe szczepionki mycoplasma i zastosowanie testu Elisa do monitorowania
Dr Bart van Leerdam, Ph.D.

Monitorowanie stad nieszczepionych pod kątem zakażenia powodowanych przez bakterie Mycoplasma jest skutecznym narzędziem zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby poprzez wczesne wykrywanie i zwalczanie infekcji. Najnowsze dane serologiczne, dotyczące stad szczepionych za pomocą szczepionek zawierających żywe komórki Mycoplasma wykazały, że można skutecznie wykorzystywać test ELISA do określenia powodzenia szczepionki lub do wykrywania zakażenia terenoweego. Ważnym rezultatem programu profilaktycznego, polegającego na zastosowaniu monitoringu za pomocą testu ELISA i taktyk kontrolnych powinno być zapobieganie stratom w produkcji jaj, spowodowanych przez infekcje Mycoplasma.
Literatura:
Bosman, H. Verbal and written communication 2011 on live Mycoplasma vaccines in South AfricaHein, R. Control of Mycoplasma galliseptum in the USA. Poultry Production 2010, Vol 12, N0. 5 , p7 -8.
Kleven, S.H. Control of Avian Mycoplasma infections in commercial poultry. Avian Dis. 2008, 52: p 367-374.
Morrow, C. Mycoplasma ts vaccines - 20 years field experience, pen trials and myths. International Hatchery practice 2011, Vol. 25, no. 5, p 13-15.
Scot, P.C. Verbal and written communication 2011 on live Mycoplasma vaccines inAustralia