Bieżący numer

Archiwum

Olbrzymie, różnie zabarwione – białe, żółte i zielone
prof. dr hab. Danuta Szczerbińska, dr inż. Marek Ligocki

 Podgromada Palaeognathae to grupa ptaków, zamieszkujących bardzo odległe zakątki świata. Należą do nich strusie wywodzące się z Afryki, emu z Australii, nandu i kusacze z Ameryki Południowej, kazuary z Australii i Nowej Gwinei oraz kiwi z Nowej Zelandii. Ptaki te wyróżniają się wyjątkową biologią a także wieloma osobliwymi cechami morfologicznymi. Uważa się, że w odległej przeszłości były ptakami latającymi. Świadczy o tym m.in. budowa mózgu, pneumatyczne kości, niewielkich rozmiarów genom oraz przede wszystkim obecność skrzydeł – mocno przekształconych i w zależności od gatunku bardziej lub mniej zredukowanych. W przypadku strusi i nandu skrzydła są znacznie dłuższe aniżeli u pozostałych przedstawicieli tej podgromady. W Polsce, w połowie lat 90. XX w. zainteresowano się chowem trzech z wymienionych gatunków: szczególnie strusi oraz w znacznie mniejszym stopniu emu i nandu. Strusie do tej pory utrzymuje się na krajowych fermach, natomiast emu i nandu nie wytrzymały „próby czasu”. Obecnie częściej spotkać je można w gospodarstwach agroturystycznych i zagrodach pokazowych, prowadzonych przez miłośników zwierząt, aniżeli w produkcji towarowej.