Bieżący numer

Archiwum

Konsumenci w ofensywie
Krystyna Świetlik

Rok 2012 był rokiem dynamicznego wzrostu krajowego i eksportowego popytu na mięso drobiowe. Głównymi czynnikami sprzyjającymi wzrostowi spożycia drobiu przez polskich konsumentów były: pogorszenie sytuacji dochodowej ludności, spowolnienie dynamiki wzrostu cen detalicznych mięsa i przetworów drobiowych oraz utrzymujący się wysoki poziom cen mięsa czerwonego. Celem artykułu jest analiza konsumpcji mięsa drobiowego w Polsce w 2012 roku w ujęciu bilansowym i w gospodarstwach domowych oraz wskazanie przewidywanych jej zmian w bieżącym roku.