Bieżący numer

Archiwum

Etyka i moralność a wielkość obsady kurcząt brojlerów
prof. dr hab. Stanisław Wężyk dr inż. Ryszard Gilewski

AVICONS
Wielkość obsady kurcząt (Gallus gallus domesticus) na 1 m2 nie jest jedynym warunkiem uzyskania wysokiego dobrostanu w brojlerni, gdyż należy uwzględnić jeszcze wpływ metod zarządzania fermą oraz warunki środowiskowe (Mazanowski, 2011; Kaczmarek i Rutkowski, 2012). Dyskutując wielkości obsady należy zdawać sobie sprawę, że kurczęta nie mają żadnego wyboru, a największą rolę odgrywają czynniki ekonomiczne, wpływające na decyzje podejmowane przez producenta. Zdaniem producentów utrzymywane przez niech ptaki są dobrze żywione i pojone oraz są zdrowe. Większość społeczeństwa uważa, że szczęście i dobre zdrowie zwierząt gospodarskich jest wynikiem wysokiego dobrostanu w ich chowie (Sokołowicz, 2012)