Bieżący numer

Archiwum

Emisja gazów cieplarnianych przez drób
Prof. dr hab.Zbigniew Podkówka, prof. ing.Bohuslav Cermak, prof. dr hab. Witold Podkówka

Zwierzęta monogastryczne, a szczególnie drób, emitują do środowiska mniej gazów cieplarnianych niż przeżuwacze, co wynika z ograniczonej emisji gazów z przewodu pokarmowego. Głównym źródłem emisji są odchody. Z odchodów drobiowych emitowany jest głównie amoniak, którego średnia roczna emisja wynosi 0,26–0,32 kg/sztukę (Mroczek, 2011). Przy stężeniu 35 ppm amoniaku w kurniku dochodzi do drażnienia błon śluzowych, łzawienia i uszkodzenia powierzchni płuc, natomiast przy 50 ppm ptaki są niespokojne, potrząsają głowami, obniża się tempo wzrostu. Wpływa on również na zwiększenie zużycia paszy, zmniejsza przyrosty i opóźnia dojrzewanie płciowe oraz zmniejsza nieśność. Amoniak, obok niekorzystnego oddziaływania na zdrowie ludzi i zwierząt, stanowi poważne zagrożenie dla środowiska. Emitowany do atmosfery szybko wraca z opadem na powierzchnię ziemi. Powoduje degradację środowiska poprzez zakwaszanie wody i gleby. Przyjmując zdolność zakwaszającą ditlenku siarki (S02) za 1,0 to dla amoniaku (NH3) wartość ta wynosi 1,88 (Guido i wsp. 2008). Nadmiar amoniaku powoduje nieprawidłową gospodarkę azotem, prowadząc do zmian w ekosystemach, polegających na wypieraniu roślin gleb ubogich przez gatunki azotolubne. Występują zaburzenia w procesach fotosyntezy i oddychania, zwiększa się przepuszczalność błon komórkowych roślin, co powoduje plazmolizę i zamieranie komórek. Na niekorzystne działanie amoniaku najbardziej narażone są drzewa iglaste (Mroczek, 2011).
Literatura:
Biogaz rolniczy – odnawialne źródło energii, red. W. Podkówka, Warszawa 2013.
Brade W., Lebzien P., Reduzierungspotentiale für Treibhausgase in der Tierernährung und Tierhaltung, BMELV, Moderne Tiernährung – sicher, effizient und klimaschonend: Tagungsband 2008, nr 13/14, s. 45–46.
Brade W., Dämmgen U., Lebzien P., Flachowsky G., Milcherzeugung und Treibhaugas-Emissionen, Berichte über Landwirtschaft 2008, nr 86, 3, s. 445–460.
Dämmgen U., Berechnungen der Emissionen aus der deutschen Landwirtschaft – Nationaler Emissionsbericht (NIR), Landbauforschung vTI 2009, nr 324, s. 1–415.
Guido A., Reinhardt , Köppen S., Ökobilanzen zu Bioenergiesystemen: Vorgehen, Beispiele, Aussagekraft, Ökologische und ökonomische Bewertung nachwachsender Energieträger, KTBL 2008, s. 78–89.
Herbut E., Krawczyk W., Walczak J., Przechowywanie odchodów drobiowych i jego skutki, Polskie Drobiarstwo 2011, nr 9, s. 28–29.
Hinz T., Messung luftgetrageher Partikel in und aus der Geflügelmast, Lnadtechnik 2005, nr 2, s.100–101.
Hinz T., Linke S., Ber J., .,2008, Environmental load due to PM and ammonia emissions from a turkey house – a perennial cas study. Cyt Dämmgen U., 2009,
Hobbs P.J., Webb J., Mottram T.T., Grant B., Misselbrook T.M., Emissions of volatile organic compounds originating from UK livestock agriculture, J. Science of Food and Agriculture 2004, nr 84, s.1414–1420.
Jankowska K., Zagospodarowanie pomiotu oraz padłych ptaków warunkiem utrzymania higieny na fermie, Polskie Drobiarstwo 2012, nr 10, s. 42–46.
Konieczka P., Ocena możliwości i opłacalności wykorzystania odpadów z fermy drobiu do produkcji biogazu, Polskie Drobiarstwo 2011, nr 3, s. 15–17.
Korytkowska G., Wykorzystanie pomiotu drobiowego, Polskie Drobiarstwo 2012, nr 6, s. 14–16.
Klocek B., Osek M., Mieszanki pasz treściwych [w:] Żywienie zwierząt i paszoznawstwo, Tom 3, Paszoznawstwo, Warszawa 2004, s. 331–358.
Krawczyk W., Walczak J., Potencjał biogenny obornika jako wskaźnik emisji amoniaku i zagrożenia środowiska, Rocz. Nauk. Zoot. 2010, t. 37, z. 2, s. 187–193.
Mroczek J., Możliwości zagospodarowania odchodów z ferm drobiu w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju, Polskie Drobiarstwo 2011, nr 5, s. 28–31.
Niemiec J., Pomieszczenia [w:] Chów drobiu, Warszawa 2008, s. 195–209.
Podkówka Z., Podkówka W., Emisja gazów cieplarnianych przez krowy, Przegląd Hodowlany 2011, nr 3, s. 1–4.
Podkówka Z., Podkówka W., Cermak B., Emisja gazów cieplarnianych przez bydło [w:] Problematyka zrównoważonego rozwoju w systemach małych zlewni rzecznych, Warszawa 2012, s. 112–124
Sapek A., Emisja amoniaku z produkcji rolnej, Postępy Nauk Rolniczych 1995, nr 2, s. 3–23.

Schneider T., Büscher W., Emissionsfaktoren in Putenmast, Landtechnik 2005, nr 2, s. 90–91.