Bieżący numer

Archiwum

Dezinwazja – niedoceniany element w strategiach profilaktyki kokcydiozy drobiu
Lek. wet. Sylwia Doner, Prof. dr hab. Piotr Szeleszczuk

Kokcydioza drobiu to choroba pasożytnicza wywoływana przez pierwotniaki z rodzaju Eimeria. Mimo swojej długiej historii (po raz pierwszy została opisana w 1929 roku przez Tyzzera) stanowi nadal poważny problem w chowie drobiu i nabiera coraz większego znaczenia zarówno ze względu na intensyfikację produkcji jak również narastającą oporność stosowanych powszechnie w paszach kokcydiostatyków (7). Dlatego też, w ostatnim czasie więcej uwagi poświęca się opracowaniu skutecznych metod dotyczących profilaktyki tej ekonomicznie ważnej jednostki chorobowej (6).
Zalicza się do niej nie tylko stosowanie kokcydiostatyków, ale również szczepienia, regularne prowadzenie monitoringu liczby oocyst w kale (Oocysts per gram - OPG) wraz z badaniem „lesion scoring” (punktowa ocena zmian w jelitach w przebiegu kokcydiozy) oraz ukierunkowaną dezinwazję (7). Ten ostatni element jest pierwszą i jedną z najbardziej efektywnych „barier ochronnych” w obniżaniu presji epizootycznej. Jego szczególne znaczenie wynika z ograniczenia tak zwanego ”efektu przeniesienia” (Carryover effect). W epidemiologii kokcydiozy drobiu tym terminem określa się zjawisko gromadzenia się dużej ilości oocyst w środowisku kurnika będące wynikiem obniżenia jakości stosowanego programu profilaktycznego. Brak skutecznej dezinwazji powoduje, że po wstawieniu w następnym cyklu produkcyjnym dochodzi do intensywnej inwazji u bardzo młodych ptaków. Zjawisko to utrudnia prowadzenie efektywnej profilaktyki i może obniżać jej efektywność.Ukierunkowana dezinwazja ma zatem na celu zniszczenie oocyt występujących w środowisku kurnika.
Piśmiennictwo
1. Chapman H.D.: Evaluation of the efficacy of anticoccidial drugs against Eimeria species in the fowl. Int J Parasitol. 1998, 28, 1141-1144.
2. Daugschies A.Böse R.Marx J.Teich K.Friedhoff K.T.: Development and application of a standardized assay for chemical disinfection of coccidia oocysts.Vet Parasitol. 2002 103, 299-308.
3. Greif G., Renner G. F., Entzeroth R.: Properties of a new coccidiosis disinfectant. Abstracts of IV Bayer Poultry Symposium, Istanbul, Turkey, 2006, 173-178.
4. Guimarães J. S. Jr., Gomel Bogado A. L., Da Cunha T. C., Garcia J. L.: In vitroevaluation of the disinfection efficacy on Eimeria tenella unsporulated oocysts isolated from broilers. Brazil. J. Vet. Parasitol 2007, 16, 67-71.
5. McDonnell G., Russell A.D.: Antiseptics and Disinfectants: Activity, Action, and Resistance. Clinical Microbiology Reviews, 1999, 12, 147-179.
6. Naciri M.,Mancassola R.,Fort G.,Danneels B.,Verhaeghe J.: Efficacy of amine-based disinfectant KENO™COX on the infectivity of Cryptosporidium parvum oocysts. Vet Parasitol.2011, 179, 1-3.
7. Peek H.W.Landman W.J.: Coccidiosis in poultry: anticoccidial products, vaccines and other prevention strategies. Vet Q. 2011, 3,143-161.
8. Pilch A.: Zastosowanie suchej dezynfekcji w profilaktyce chorób gołębi”; Mat. IV Zlotu Kolumbopatologów Polskich; Warszawa, 23-24.03.2012.
9. Stotish R.L., Wang C.C., Meyenhofer M.: Structure and composition of the oocyst wall of Eimeria tenella. J. Parasitol. 1978, 64, 1074-1081.
10. Szeleszczuk P., Doner S., Sikora W., Samorek M.: Ocena skuteczności programu profilaktyki dla stad brojlerów kurzych firmy JHJ Gizałki. Raport z realizacji projektu, Warszawa, 2012.