Bieżący numer

Archiwum

Mikroklimat w pomieszczeniach dla drobiu
Joanna Brzozowska

Stale rozwijający się intensywny chów oraz hodowla drobiu stwarzają konieczność zapewnienia przez producentów swoim zwierzętom odpowiednich, optymalnych warunków utrzymania. Aktualnie stosowane systemy utrzymania dążą do maksymalnej koncentracji ptaków w budynkach, na jednostce powierzchni. Zwierzęta gospodarskie są w pełni uzależnione od warunków wytworzonych przez człowieka i w odróżnieniu od tych dziko żyjących przebywają w środowisku hodowlanym, które zostało uznane za zespół nieożywionych i ożywionych, współzależnych ze sobą czynników, które otaczają zwierzęta gospodarskie i są stale modyfikowane i uzupełniane przez człowieka.