Bieżący numer

Archiwum

Witaminy w żywieniu drobiu
Agata Dankowiakowska, Joanna Bogucka

Nazwa „witamina” pochodzi od łacińskiego słowa vita, oznaczającego życie, amina zaś oznacza przynależność do grupy chemicznej amin. Witaminy to związki organiczne, niezbędne do zachowania zdrowia oraz prawidłowego rozwoju i funkcjonowania organizmu. W większości przypadków muszą być dostarczane z pożywieniem, ponieważ organizm zwierzęcy nie potrafi ich syntetyzować. Prowitaminy zaś są to związki nieczynne biologicznie, które dopiero w organizmie zwierzęcia zostają przekształcone w witaminy.

Na niedobór witamin bardziej wrażliwe są zwierzęta młode, samice ciężarne oraz zwierzęta chore. Stopień wrażliwości na niedobory witamin zależy również od gatunku zwierzęcia. Witaminy dzielą się na witaminy rozpuszczalne w tłuszczach i w wodzie. Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach mogą być odkładane w tkance tłuszczowej organizmu, a w okresach niedoboru organizm może korzystać z nagromadzonych w tłuszczach zapasów. Witaminy rozpuszczalne w wodzie w małym stopniu odkładane są w ustroju. Brak suplementacji bardzo szybko prowadzi do hipowitaminozy. Brak podaży witamin, bądź też niewystarczająca ich podaż, prowadzą do występowania awitaminozy.

Literatura:

  1. Ewy Z. 1969. Zarys fizjologii zwierząt.
  2. Jankowska K. 2015. Witaminki dla drobiowej „rodzinki”. Polskie Drobiarstwo. 2/2015.
  3. Jankowski J. 2012. Hodowla i użytkowanie drobiu. Warszawa Powszechne Wydawnictwo Rolnicze i Leśne.
  4. Korytkowski B. 2011. Do czego mogą prowadzić niedobory witamin. Indyk Polski 4/2011.
  5. Larbier M., Laclercq B. 1995. Żywnie drobiu. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  6. Lipiński K. 2015. Żywieniowe metody poprawy statusu zdrowotnego ptaków – cz. VI. Znaczenie witamin rozpuszczalnych w tłuszczach. Polskie Drobiarstwo 5/2015.
  7. Nowaczewski S., Kontecka H. 2000. Znaczenie witaminy C w żywieniu drobiu. Polskie Drobiarstwo 10/2000.