Bieżący numer

Archiwum

Gallibacterium anatis – aktualny problem w chowie drobiu
Jarosław Wilczyński, Krzysztof Bourdo

 W ostatnim czasie w badaniach własnych zauważamy coraz większą liczbę izolacji bakterii z gatunku Gallibacterium anatis. Drobnoustrój ten izolowany jest przede wszystkim od kur niosek towarowych oraz od kur rodzicielskich mięsnych. Jednak spotkać się możemy również z występowaniem tej bakterii w stadach indyków rzeźnych oraz w stadach brojlerów kurzych. Gallibacterium anatis to Gram-ujemna pałeczka zaklasyfikowana do rodzaju Gallibacterium i wchodząca w skład rodzinyPasteurellaceae. Przed zmianą nomenklatury Gallibacterium opisywano, jako:Pasteurella haemolytica like organismPasteurella anatis oraz Actinobacillus salpingitidis. W gatunku Gallibacterium anatis wyodrębniono dwa biowary: biowar hemolityczny (biovar haemolytica) oraz biowar niehemolityczny (biovar anatis). Należy nadmienić, że straty w chowie drobiu powodowane są głównie przezGallibacterium anatis biovar haemolytica. Bakterie należące do „biovaru anatis” były izolowane z układu oddechowego drobiu wodnego. Jednak nie powodowały one strat o znaczeniu ekonomicznym.