Bieżący numer

Archiwum

Mączki zwierzęce w żywieniu drobiu - fakty i perspektywy
Marcin Hejdysz, Sebastian Kaczmarek, Andrzej Rutkowski

 Wprowadzenie zakazu stosowania mączek zwierzęcych w żywieniu zwierząt gospodarskich w istotny sposób wpłynęło na produkcje zwierzęcą. Do końca 2003 roku mączki zwierzęce należały do głównych komponentów białkowych wchodzących w skład mieszanek dla drobiu. Ich wycofanie spowodowało zwiększenie importu poekstrakcyjnej śruty sojowej. W konsekwencji uzależniło opłacalność krajowej produkcji zwierzęcej od ceny importowanego surowca białkowego (Ryc.1.). W ostatnich miesiącach pojawiają sie informacje potwierdzające możliwość powtórnego wykorzystywania mączek zwierzęcych w żywieniu zwierząt. Pierwszym krokiem w kierunku ich powrotu, była decyzja Komisji Europejskiej dotycząca możliwości wykorzystania mączek mięsnych i mięsno-kostnych pochodzenia drobiowego i świńskiego w akwakulturze, która weszła w życie z dniem 1 czerwca 2013r (Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 56/20113).