Bieżący numer

Archiwum

Skąd pochodzi maślan sodu i jaką rolę odgrywa w profilaktyce oraz leczeniu zaburzeń funkcjonowania przewodu pokarmowego u drobiu?
Katarzyna Janowska

Badania naukowe stanowią podstawę współczesnych zasad żywienia zwierząt hodowlanych oraz nowoczesnych technologii w produkcji pasz, dzięki którymhodowca zwierząt, głównie drobiu, trzody chlewnej oraz bydła ma dziś do wyboru liczne środki pomocnicze w postaci premiksów, zakiszaczy, zakwaszaczy oraz preparatów mlekozastępczych. Stosowane jako dodatki do pasz dla zwierząt,optymalizują żywienie (wpływają m.in. na lepsze wykorzystanie białka, a także pierwiastków śladowych).
(Odrobina historii: kwasy, jako składniki surowców paszowych i pasz, były szerzej opisywane między innymi przez prof. Tadeusza Konopińskiego – nauczyciela akademickiego m.in. na Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie i na Uniwersytecie Wrocławskim, współzałożyciela i redaktora naczelnego pisma „Przegląd Hodowlany” i autora blisko 150 publikacji naukowych okresu międzywojennego w Polsce).
 


okladka

okladka


okladka