Bieżący numer

Archiwum

Wpływ selenu i jego źródła w żywieniu drobiu
Joanna Brzozowska

 Selen jest niemetalem, posiadającym właściwości pośrednie pierwiastków z sąsiadujących kolumn układu okresowego pierwiastków (np. siarka, tellur). Selen niezwykle rzadko występuje w stanie wolnym w przyrodzie.

Nazwa pierwiastka wywodzi się od greckiego słowa Selene, a został on odkryty w 1817 r. przez Jönsa Jakoba Berzeliusa.
Sole selenowe w dużych ilościach wykazują właściwości toksyczne, jednak ich śladowe ilości są niezbędnym czynnikiem prawidłowego funkcjonowania komórek organizmów, w tym również zwierząt.
Selen jest składnikiem antyoksydacyjnych enzymów, między innymi peroksydazy glutationowej i reduktazy tioredoksyny (które pośrednio ograniczają ilość utlenionych cząstek). Pierwiastek ten jest jednym z najczęściej badanych i bardziej interesujących składników. Aktualnie selen może zostać włączony do paszy dla zwierząt pod dwoma postaciami: selen nieorganiczny, bądź organiczne drożdże selenowe. Obie te formy posiadają odrębne drogi metabolizowania oraz efekty działania.