Bieżący numer

Archiwum

Wodobrzusze u kurcząt brojlerów– etiologia, obraz kliniczny i zapobieganie
Dr n. wet. Kamila Bobrek Lek. wet. Katarzyna Bobusia Dr hab. Andrzej Gaweł prof. nadzw.

Celem produkcji kurcząt brojlerów jest pozyskanie wysokiej jakości mięsa w jak najkrótszym czasie przy minimalnym zużyciu paszy na kilogram przyrostu. Cel ten osiągany jest poprzez stosowanie zbilansowanych pasz i selekcję genetyczną.W ciągu ostatnich 50 lat, tempo wzrostu kurcząt brojlerów zwiększyło się o ponad 300% - z 25 g do 100 g dziennie (Knowles, 2008). Niestety intensywna selekcja pod kątem szybkich przyrostów wiąże się z coraz częstszym występowaniem problemów zdrowotnych, nienotowanych u ptaków ogólnoużytkowych. Należą do nich problemy dotyczące ukladu kostnego oraz choroby metaboliczne, wśród których dużym problemem jest wodobrzusze (Julian, 1998).
Piśmiennictwo:
Baghbanzadeh, A., Decuypere, E.: Ascites syndrome in broilers: Physiological and nutritional perspectives. Avian Pathology 37, 117–126, 2008
Bautista-Ortega, J., Ruiz-Feria, C.A.: L-arginine and antioxidant vitamins E and C improve the cardiovascular performance of broiler chickens grown under chronic hypobaric hypoxia. Poultry Science 89, 2141–2146, 2010
Cahn CM, Line S. The Merck Veterinary Manual. 9th ed. John Wiley & Sons, 2005
Currie, R.J.W. : Ascites in poultry: Recent investigations. Avian Pathology 28, 313–326, 1999
Julian, R.J.: Ascites in poultry. Avian Pathology 22, 419–454, 1993
Julian, R.J.: Rapid growth problems: Ascites and skeletal deformities in broilers. Poultry Science 77, 1773–1780, 1998
Julian, R.J.: Physiological, management and environmental triggers of the ascites syndrome: A review. Avian Pathology 29, 519–527, 2000
Kalmar I., Vanrompay D., Janssens G.: Broiler ascites syndrome: Collateral damage from efficient feed to meat conversion. Veterinary Journal 197, 169–174, 2013
Knowles T.G., Kestin S.C., Haslam S.M., Brown S.N., Green L.E., Butterworth A., Pope S.J., Pfeiffer D,, Nicol C.J.: Leg disorders in broiler chickens: prevalence, risk factors and prevention. PLoS One 6, 1545, 2008
Lee, K.H., Leeson, S.: Performance of broilers fed limited quantities of feed or nutrients during seven to fourteen days of age. Poultry Science 80, 446–454, 2001
Maxwell, M.H., Robertson, G.W.: World broiler ascites survey. Poultry International 36, 16–30, 1997