Bieżący numer

Archiwum

Tajniki Inspekcji Weterynaryjnej
Patrycja Amrozińska

Obowiązki hodowców drobiu w zakresie ochrony zdrowia zwierząt
Polscy producenci zobowiązani są do podejmowania rozmaitych działań, służących zapewnieniu należytej ochrony zdrowia zwierząt oraz zagwarantowaniu bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego. Poza przepisami polskimi, liczne obowiązki w tym zakresie nakładają przepisy unijne. Obecnie prawodawstwo weterynaryjne obejmuje zarówno przepisy stanowione przez polskiego ustawodawcę, jak również przepisy Unii Europejskiej. Gąszcz uregulowań prawnych w tym zakresie niejednokrotnie powoduje nieświadome łamanie zasad, które skutkują nakładaniem na hodowców drobiu dotkliwych sankcji. Z tego też względu warto rzetelnie przeanalizować prawo pod tym kątem.