Bieżący numer

Archiwum

Wpływ olejków eterycznych na skład mikroflory jelitowej kurcząt brojlerów
Michalina Adaszyńska-Skwirzyńska

W związku z wprowadzeniem od 1 stycznia 2006 r. w krajach Unii Europejskiej całkowitego zakazu stosowania antybiotykowych stymulatorów wzrostu w żywieniu kurcząt brojlerów, naturalną alternatywą antybiotyków stały się fitobiotki. Olejki eteryczne zaliczane są do grupy substancji czynnych, które mogą pełnić u kurcząt funkcję chroniącą przed szkodliwym oddziaływaniem patogennych mikroorganizmów (Zeng i wsp., 2015). Należy podkreślić, że skład mikroflory jelitowej kurcząt jest czynnikiem wpływającym na zdrowotność ptaków, a tym samym opłacalność produkcji.

W związku z nasilającym się problemem lekooporności bakterii oraz wspomnianym zakazem używania antybiotykowych stymulatorów wzrostu, konieczne jest poszukiwanie naturalnych substancji, mogących wspomóc kontrolę składu jakościowego i ilościowego flory bakteryjnej ptaków. Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie bieżącego stanu wiedzy, dotyczącej wpływu olejków eterycznych na skład mikroflory jelitowej kurcząt brojlerów. Artykuł stanowi przegląd badań in vivo, które dowodzą, że niektóre olejki eteryczne wykazują znaczny potencjał w zakresie oddziaływania na mikroflorę jelit.

Literatura:

 1. Abdel-Wareth A.A.A., Kehraus S., Hippensteil F., Sudekum K.H. 2012. Effect of thyme and oregano on growth performance of broilers from 4 to 42 days of age and on microbial counts in cropp, small intestine and caecum of 42-days old broilers. Anim. Feed Sci. Technol., 178: 198–202.
 2. Acamoviv T., Cross D. 2007. The effect of herbs and their associated essential oils on performance, dietary digestibility and gut microflora in young chickens from 7-28 days of age. Brit. Poult. Sci., 48: 496–506.
 3. Aksu T., Bozkurt A.S. 2009. Effect of dieatry essential oils and/or humic acids on broiler performance, microbial population of intestinal content and antibody titres in the summer season. Kafkas. Univ. Vet. Fak. Derg., 15: 185–190.
 4. Basmacioglu M.H.; Baysal S.; Misirlioglu Z., Pola M., Yilmaz H., Turan N. 2010. Effects of oregano essential oil with or without feed enzymes on growth performance, digestive enzyme, nutrient digestibility, lipid metabolism and immune response of broilers fed on wheat-soybean meal diets. Brit. Poult. Sci., 51, 67–80.
 5. Brenes A., Roura E. 2010. Essential oil in poultry nutrition: main effects and modes action. Anim. Feed Sc. Technol., 158: 1–14.
 6. Choct M. 2009. Managing gut health trought nutrition. Brit. Poult. Sci., 50, 9–15.
 7. Choi K.Y., Lee T.K., Sul W.J. 2015. Metagenomic analysis of chicken gut microbiota for improving metabolism and health of chickens — a review. Asian Australas. J. Anim. Sci., 28, 1217–1225.
 8. Cross D., Mcdevit, R.K.H., Acamovic, T. 2007. The effect of herbs and theirassociated essential oils on performance, dietary digestibility and gut microflora in chickens from 7 to 28 days of age. Brit. Poult. Sci., 48, 496–506.
 9. Deng P., Zhongtang Y. 2014. Intestinal microbiome of poultry and its interaction with host and diet. Gut Microbes, 5, 108–119.
 10. Dorman H.J.D., Deans S.G. 2000. Antimicrobial agents from plants: antibacterial activity of plant volatile oils. J. Appl. Microbiol., 88, 308–316
 11. Durmic Z., Blache D. 2012. Bioactive plants and plant product: effects on animal function, health and welfare. Anim. Feed Sci. Technol., 176, 150–162.
 12. Emami, N.K; Samie, A.; Rahmani, H.R.; Ruiz-Feria, C.A. 2012. The effect of peppermint essential oil and fructooligosaccharides, as alternatives to virginiamycin, on growth performance, digestibility, gut morphology and immune response of male broilers. Anim. Feed Sci. Technol. 175, 57–64.
 13. Erhan M.K., Bolukbas S.C., Urusan H. 2012. Biological activities of pennyroyal (Mentha pulegium L.) in broilers. Livestock Sci., 146, 189–192.
 14. Gabriel I., Lessire M., Mallel, S., Guillot J.F. 2006. Microflora of the digestive tract: critical factors and consequences for poultry. World Poult. Sci. J., 62, 499– 511.
 15. Ghazanafari S., Moradi M.A., Bardzardi M.M. 2014. Intestinal motphology and microbiology of broiler chicken fed diets containing myrtle (Mytrus communis) essential oil suplementation. Iran. J. Appl. Anim. Sci. 4, 549–554.
 16. Gopi M., Karthik K., Manjunathachar H.V., Tamilmahan P., Kesavan M., Dashprakash M., Balaraju B.L., Purushothaman M.R. 2014. Essential oils as a feed additive in poultry nutrition. Adv. Anim. Vet. Sci., 1, 1–7.
 17. Grudzień W., Jędryczko W. Vademecum chorób drobiu rzeźnego. Poradnik dla producentów drobiu. Wydanie I. Pro Agricola Sp. z o.o. Warszawa, 2013.
 18. Hong J.C., Steiner T., Aufy A., Lien T.F. 2012. Effects of supplemental essential oil on growth performance, lipid metabolites and immunity, intestinal characteristics, microbiota and carcass traits in broilers. Livest Sci., 144, 253–262.
 19. Jang I.S., Ko Y.H., Kang S.Y., Lee C.Y. 2007. Effect of a commercial essential oil on growth performance, digestive enzyme activity and intestinal microflora population in broiler chickens. Anim. Feed Sci. Technol., 134, 304–315.
 20. Jamroz, D.; Wertelecki, T.; Houszka, M.; Kamel, C. 2006. Influence of diet type on the inclusion of plant origin active substances on morphological and histochemical characteristics of the stomach and jejunum walls in chicken. J. Anim. Physiol. Anim. Nutri., 90, 255–68.
 21. Kirkpinar F., Unulu H.B., Ozdemir G. 2011. Effect of oregano and garlic essential oils on performance, carcase, organ and blood characteristics and intestinal microflora of broilers. Livestock Science 137, 219–225.
 22. Lee K., Everts H., Kappert H.J., Frehner M., Losa R., Beynen A.C. 2003. Effects of dietary essential oil components on growth performance, digestive enzymes and lipid metabolism in female broiler chickens. Brit. Poult. Sci., 44, 450–7.
 23. Lu J., Idris U., Harmon B., Hofacre C., Maurer J.J., Lee M.D. 2003. Diversity and succession of intestinal bacterial community of the maturing broiler chickens. Appl. Envi. Microbiol., 69, 6816–6824.
 24. Majewska, T. 2006. Drobiarstwo niekonwencjonalne, Oficyna Wydawnicza „Hoża”, Warszawa
 25. Oakley B.B., Lillehoj M.H., Kogut W.K., Kim J.J., Maurer A., Pedroso M.D. 2014. The chicken gastrointestinal microbiome. FEMS Microbiol. Lett., 360, 100-112.
 26. Ouwehand A.C., Tiihonen K., Kettunen H., Peuranen S., Schulze H. 2010. In vitro effects of essential oils on potential pathogens and beneficial members of the normal micro biota. Vet. Med., 2, 71–78.
 27. Perić L., Milosević N., Zikić D., Bjedov S., Cvetković D., Markov S., Mohnl M., Steiner T. 2010. Effects of probiotic and phytogenic products on performance, gut morphology and cecal microflora of broiler chickens. Archiv. Tierzucht., 3, 350–359.
 28. Polak M. Vademecum profilaktyki i chorób drobiu rzeźnego. Pro Agricola Sp. z o.o., Warszawa, 2007.
 29. Proietti P.C., Dal Basco A., Hilbert F., Franciosini M.P., Castellini C. 2009. Evaluation of intestinal bacterial flora of conventional and organic broilers using culture-based methods. Ital. J. Anim. Sci., 8, 51–63.
 30. Rahimi S., Zadeh Z.T., Torshizi M.A.K., Omidbaigi R., Rokni H. 2011. Effect of the three herbal extracts on growth performance, immune system, blood factors and intestinal selected bacterial population in broiler chickens. J. Agr. Sci. Tech., 13, 527–539.
 31. Riyazi S.R., Ebrahimnezhad Y., Hosseini S.A., Meimandipour A., Ghorbani A. 2015. The effects of the avilamycin, Protexin® and basil essential oil supplements on ileal bacteria of broiler chicken. Vet. Sci. Develop., 5, 64–67.
 32. Roberts T., Wilson J., Guthrie A., Cookson J., Vancraynest D., Schaeffer K., Moody R., Clark S. 2015. New issues and science in broiler chicken intestinal health: emerging technology and alternative interventions. J. Appl. Poult. Res. 1–10.
 33. Roofchaee A., Mehradad I., Ebrahimzadeeh M.A., Akbari M.R. 2011. Effect of dietary oregano (Origanum vulgare L.) essential oil on growth performance, cecal microflora and serum antioxidant activity of broiler chickens. Afri. J. Biotech., 32, 6177–6183.
 34. Saliu B.K., Sule I.O., Agbabiaka T.O. 2012. Comparative study of bacteria in the digestive tracts of chicken reared as free rangers and those reared in poultry. Biological and Entviromental Sciences Journal for the Tropics 9, 26–29.
 35. Seidavi A., Amouei H., Qotbi A., Bouyeh M. 2015. Thymus vulgaris and thechnomos decrease Escherichia coli and increase Lactobacillus in broiler ileum and cecum. Int. J. Biol. Pharm. All. Sci., 4, 4857–4863.
 36. Tiihonen K., Kettunen H., Bento M.L., Saarinen M., Lahtinen S., Ouwehand A.C., Schulze H., Rautonen N. 2010. The effect of feeding essential oils on broiler performance and gut microbiota. Brit. Poult. Sci., 3, 381–392.
 37. Tollba A.A.H. 2010. Reduction of broilers intestinal patgogenic micro-flora under normal and stressed condition. Egypt. Poult. Sci., 30, 249–270
 38. Vukić-Vranješ N., Tolimir D., Vukmirović R., Čolović V., Stanaćev P., Ikonić S. 2013. Effect of phytogenic additives on performance, morphology and caecal microflora of broiler chicken. Biotech. Anim. Husbandry, 2, 311–319.
 39. Windisch W., Rohrer E., Schedle K. 2009. Phytogenic feed additives to young piglets and poultry: mechanisms and application. W Steiner T. (Ed.): Phytogenics in Animal Nutrition : Natural Concepts To Optimize Gut Health and Performance. Nottingham University Press, 28-47.
 40. Yeoman C.J., Chia N., Jeraldo P., Sipos M., Goldenfeld N.D., White B.A. 2012. The microbiome of the chicken gastrointestinal track. Anim. Health Res. Rev., 13, 88–99.
 41. Zeng Z., Zhang S., Wang H.,Paio X. 2015. Essential oil and aromatic plants as feed additives in non-ruminant nutrition:a review. J. Anim. Sci. Biotechnol., 6, 7–15.