Bieżący numer

Archiwum

Zaburzenia rozwojowe u kur i indyków obserwowane podczas zajęć dydaktycznych z przedmiotu Choroby Ptaków
Dr n. wet. Bartłomiej Tykałowski, dr n. wet. Tomasz Stenzel, lek. wet. Marcin Śmiałek, mgr Daria Pestka, prof. dr hab. Andrzej Koncicki

Drobiarstwo odgrywa ogromną rolę w gospodarce żywnościowej, gdyż dostarcza różnych gatunków mięsa i jaj, produktów cieszących się dużym zainteresowaniem konsumentów. Produkty te oprócz dużej wartości odżywczej i dietetycznej mają przystępne ceny a ich konsumpcja jest akceptowana przez większość religii i wyznań, co dodatkowo zwiększa popyt. Światowa produkcja mięsa drobiowego stanowi obecnie około 1/3 globalnej produkcji mięsa ogółem i wykazuje stałą tendencję wzrostową, znacznie większą niż mięsa innych gatunków zwierząt gospodarskich (3).
Piśmiennictwo
1. Brent RL.: Reproductive and teratologic effects of low-frequency electromagnetic fields: a review of in vivo and in vitro studies using animal models. Teratology. 1999 Apr, 59(4), 261-286.
2. Błaszkowska J.: Developmental abnormalities in chicken embryos after injection proteolysis inhibitors from Ascaris suum. WiadParazytol. 2002, 48(1), 55-64.
3. Jankowski J.: Znaczenie i uwarunkowania rozwoju drobiarstwa. W: Hodowla i użytkowanie drobiu, red. Jankowski J. Powszechne wydawnictwo rolnicze i leśne, Warszawa, 2012, 15-25.
4. Jelínek R, Marhan O.: Validation of the Chick Embryotoxicity Screening Test (CHEST). A comparative study. Funct Dev Morphol. 1994;4(4):317-23.
5. Joshi N, Rhoades MG, Bennett GD, Wells SM, Mirvish SS, Breitbach MJ, Shea PJ.: Developmental abnormalities in chicken embryos exposed to N-nitrosoatrazine. JToxicol Environ Health A. 2013, 76(17), 1015-1022. doi:10.1080/15287394.2013.831721.
6. Kadam M.M., Barekatain M.R., KBhanja S., Iji P.A.:Prospects of in ovo feeding and nutrient supplementation for poultry: the science and commercial applications--a review. J Sci Food Agric. 2013, 93(15), 3654-3661. doi: 10.1002/jsfa.6301.
7. Koncicki A., Tykałowski B., Koncicka-Świderska K.: Czy fale elektromagnetyczne i pole magnetyczne stanowią zagrożenie dla zdrowia i produkcyjności drobiu? Polskie Drobiarstwo 2008, 4, 20-22.
8. Nishikawa T., Kasajima T., Kanai T.:Potentiating effects of forskolin on the cardiovascular teratogenicity of ephedrine in chick embryos.ToxicolLett. 1991, 56(1-2), 145-150.
9. Peterka M, Jelínek R, Pavlík A. 1992. Embryotoxicity of 25 psychotropic drugs: a study using CHEST. Reprod Toxicol 6:367–374.
10. Rotkiewicz T.: Zaburzenia rozwojowe całego organizmu. W: Patologia szczegółowa zwierząt, red. Madej J.A., Rotkiewicz T., Nozdryn-Płotnicki Z. Wydawnictwo UWM, Olsztyn, 2000, 17-25.
11. Szczerbińska D., Tarasewicz Z., Majewska D.: Lęgi. W: Hodowla i użytkowanie drobiu, red. Jankowski J. Powszechne wydawnictwo rolnicze i leśne, Warszawa, 2012, 227-257.
12. Wachnik Z.: Anomalie rozwojowe. W: Choroby drobiu, red. Wachnik Z., PWN, Warszawa, 1979, 550-555.