Bieżący numer

Archiwum

Grzyby pleśniowe i mikotoksyny w hodowli drobiu
prof. dr hab. inż. Jan Grajewski dr Magdalena Twarużek mgr Justyna Kwiatkowska

 Porażenie grzybami pleśniowymi surowców i pasz a wskutek tego obciążenie ich mikotoksynami nie wyrządza w każdym roku strat na takim samym poziomie, dlatego też przedmiotowy problem zostaje chętnie przemilczany i jak dotąd wciąż niedoceniony. Jednak hodowcy i producenci drobiu stosunkowo często sygnalizują o zatruciach zwierząt, które wskazują m.in. na problem jakości surowców i mieszanek paszowych. Przyczyny niepowodzeń dopatruje się w niewłaściwym żywieniu, zbyt małym monitoringu ksenobiotyków i na końcu w gorszym statusie mikrobiologicznym surowców i pasz.