Bieżący numer

Archiwum

Próba identyfikacji jaj Zielononóżki kuropatwianej na podstawie cech morfologicznych, cz. II
mgr Krzysztof Damaziak, dr Julia Riedel, dr Monika Michalczuk, mgr Anna Siennicka

 Cholesterol w jaju

W pierwszej części artykułu autorzy podjęli próbę weryfikacji jakości jaj Zielononóżki kuropatwianej na podstawie wybranych cech morfologicznych. Ocena barwy skorupy, masy jaja oraz jego kształtu pozwala przypuszczać, że jaja sprzedawane w dwóch z sześciu punktów detalicznych w Warszawie nie były jajami Zielononóżki kuropatwianej, a w trzech pochodzenie budziło wątpliwości. Druga część artykułu poświęcona zostanie zawartości cholesterolu w jajach Zielononóżki kuropatwianej, ponieważ przekonanie o jego obniżonym udziale jest jednym z głównych czynników, decydujących o ich popularności. W prezentowanych wcześniej badaniach dotyczących jaj zakupionych w punktach detalicznych Warszawy (cz. I) nie oceniano zawartości tego składnika, natomiast autorzy na podstawie zgromadzonej literatury postarają się wyjaśnić, czy jaja Zielononóżki kuropatwianej naprawdę mogą charakteryzować się obniżoną zawartością cholesterolu.