Bieżący numer

Archiwum

Próba identyfikacji jaj Zielononóżki kuropatwianej na podstawie cech morfologicznych, cz. II
mgr Krzysztof Damaziak, dr Julia Riedel, dr Monika Michalczuk, mgr Anna Siennicka

 Cholesterol w jaju

W pierwszej części artykułu autorzy podjęli próbę weryfikacji jakości jaj Zielononóżki kuropatwianej na podstawie wybranych cech morfologicznych. Ocena barwy skorupy, masy jaja oraz jego kształtu pozwala przypuszczać, że jaja sprzedawane w dwóch z sześciu punktów detalicznych w Warszawie nie były jajami Zielononóżki kuropatwianej, a w trzech pochodzenie budziło wątpliwości. Druga część artykułu poświęcona zostanie zawartości cholesterolu w jajach Zielononóżki kuropatwianej, ponieważ przekonanie o jego obniżonym udziale jest jednym z głównych czynników, decydujących o ich popularności. W prezentowanych wcześniej badaniach dotyczących jaj zakupionych w punktach detalicznych Warszawy (cz. I) nie oceniano zawartości tego składnika, natomiast autorzy na podstawie zgromadzonej literatury postarają się wyjaśnić, czy jaja Zielononóżki kuropatwianej naprawdę mogą charakteryzować się obniżoną zawartością cholesterolu.okladka

okladka


okladka