Bieżący numer

Archiwum

Witamina C w żywieniu drobiu
Prof. dr hab. Krzysztof Lipiński

 Witamina C (kwas askorbinowy) należy do grupy witamin rozpuszczalnych w wodzie. Powstaje w roślinach i jest pochodną heksoz (glukozy lub galaktozy). Cząsteczka kwasu askorbinowego może występować w dwóch formach: utlenionej i zredukowanej (kwas askorbinowy oraz kwas dehydroaskorbinowy) oraz przechodzić z jednej formy w drugą przy udziale enzymu zwanego oksydazą askorbinową. Witamina C jest syntetyzowana z glukozy w organizmach ptaków, w odróżnieniu od organizmu człowieka, w różnych narządach (m.in. w nerkach i wątrobie). Witamina C wytwarzana jest również w jelitach (Nagórna-Stasiak i in. 1988). Synteza witaminy C zwiększa się z wiekiem ptaków. Wielkość tej syntezy może być jednak w pewnych warunkach niewystarczająca do pokrycia potrzeb ptaków. Synteza witaminy C zależy od zapotrzebowania ptaków, składu dawek pokarmowych, wieku, stanu czynnościowego wątroby i nerek oraz odziaływania czynników stresogennych (Madej i Grzęda, 2000). W pierwszym tygodniu życia zdolność do syntezy witaminy C jest ograniczona, szczególnie u osobników płci męskiej, co manifestuje się obniżoną koncentracją kwasu askorbinowego we krwi (Bains i in., 1998). U jednodniowych piskląt wielkość syntezy witaminy C stanowi 16 i 30% w porównaniu z obserwowaną w 20. i 30. dniu życia (Pardue i Thaxton, 1982).