Bieżący numer

Archiwum

Chrom w żywieniu drobiu – przegląd wybranych wyników badań
dr hab. inż. S. Nowaczewski Zakład Drobiarstwa UP w Poznaniu

 W drobiarstwie bardzo dobry materiał genetyczny to nie wszystko. W pełni ujawnia on swoje możliwości produkcyjne tylko wówczas, gdy zapewni mu się odpowiednie warunki środowiskowe i właściwe żywienie. Dlatego właśnie ciągle poszukuje się możliwości poprawy wyników użytkowości ptaków poprzez manipulację m.in. mikroklimatem, światłem i wieloma innymi czynnikami środowiska, budynku inwentarskiego oraz modyfikację składu paszy. W tym ostatnim przypadku coraz częściej zwraca się uwagę na istotność poziomu witamin, makro- i mikroelementów w utrzymaniu homeostazy organizmu drobiu, która w zasadzie jest kluczem do sukcesu produkcyjnego, a przy tym również ekonomicznego.