Bieżący numer

Archiwum

Co nieco o zakwaszaczach jako dodatkach do paszy i wody dla drobiu
Dr inż. Katarzyna Jankowska

Progres w produkcji wielkostadnej zwierząt gospodarskich, w tym również drobiu, nie pozostaje bez wpływu na przemysł paszowy. Wszelkie dodatki wprowadzane do pasz stanowią czynnik podwyższający poziom ich wchłaniania, a tym samym lepszego wykorzystania substancji odżywczych. Jednocześnie dodatki paszowe wpływają na zachowanie odpowiedniego pH na każdym odcinku układu pokarmowego ptaka, co również nie pozostaje bez wpływu na jego szybszy wzrost oraz prawidłowy rozwój.
Wszelkim dodatkom zakwaszającym, stosowanym w paszach oraz dodawanym do wody dla drobiu, dostępnym na polskim rynku, przypisuje się stymulujący wpływ na prawidłowe funkcjonowanie przewodu pokarmowego. W celu zachowania właściwej równowagi mikrobiologicznej w przewodzie pokarmowym, czyli prawidłowego pH (mielec: pH u kury wynosi 2,5–4,0, u indyka i kaczki 2,0–2,3, jelito grube pH do ok. 7,1), narzędziem profilaktycznym są również enzymy, probiotyki, prebiotyki oraz dodatki ziołowe. W przewodzie pokarmowym ptaków bytują bakterie, drożdże, pleśnie, a ich ilość w 1 g treści pochodzącej np. z wola wynosi kilka milionów, aż do ponad miliarda w 1 g treści jelita grubego. Mikroflora zasiedlająca przewód pokarmowy w postaci Bacteroides, Citrobacter, Clostridium (C. sporogenes), Escherichia (E. coli), Enteroccocus (E. faecium), Eubacterium, Fusobacterium, Lactobacillus (L. casei, L. plantarum), Propionibacterium, Ruminococcus, Streptococcus (S. faecalis) stanowi podstawę prawidłowego funkcjonowania układu pokarmowego, a tym samym całego organizmu. Zastosowanie trudno strawnych komponentów paszowych, czy też wprowadzenie zmian w składzie mieszanek powoduje często pojawienie się problemów zdrowotnych u ptaków w postaci biegunek, będących efektem szybko kolonizującej mikroflory patogennej.