Bieżący numer

Archiwum

Probiotyki, prebiotyki i synbiotyki stosowane w żywieniu drobiu
Agata Dankowiakowska Katedra Biotechnologii i Histologii Zwierząt, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

 
Polska zajmuje znaczące miejsce wśród producentów i eksporterów mięsa drobiowego. Według raportu Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, produkcja mięsa drobiowego w Polsce w 2013 r. wyniosła 1.685 tys. ton. Mięso produkowane w Polsce, ze względu na wysoką jakość, cieszy się dużym uznaniem wśród klientów. Ponadto na dynamikę rozwoju produkcji mięsa drobiowego wpłynęła m.in. ogólna jego akceptacja przez wszystkie religie, niskie koszty produkcji i bardzo dobre wykorzystanie paszy przez ptaki, a w szczególności przez kurczęta brojlery. Sektor drobiarski, w porównaniu z innymi gałęziami produkcji zwierzęcej, charakteryzuje się szybkim postępem genetycznym, technologicznym oraz żywieniowym. Ponadto dostarcza na rynek bogaty asortyment, doskonały pod względem odżywczym i dietetycznym.
Literatura
1. Bednarczyk M., Brzezińska J., Sławińska A., Siwek M., Urbanowski M., Kasperczyk K., Technologia in ovo – narzędziem w nowoczesnej profilaktyce drobiu, Biotechnologia 2010, 1 (88), 109–18.
2. Brzóska F., Efektywność kwasów organicznych i synbiotyku w żywieniu kurcząt rzeźnych, Med. Wet. 2007, 63 (7): 831–835.
3. Collins M.D., Gibson G.R., Probiotics, prebiotics, and synbiotics: approaches for modulating the microbial ecology of the gut, Am. J. Clin. Nutr. Suppl. 1999, 69: 1052S–7S.
4. Corcionivoschi N., Drinceanu D., Stef L., Luca I., Julean C., Mingyart O., Probiotics – identification and ways of action, Innovative Romanian Food Biotechnology 2010, 6 (3): 1–11.
5. Donalson L.M., McReynolds J.L., Kim W.K., Chalova V.I., Woodward C.L., Kubena L.F., Nisbet D.J., Ricke S.C., The Influence of a Fructooligosaccharide Prebiotic Combined with Alfalfa Molt Diets on the Gastrointestinal Tract Fermentation Salmonella Enteridis Infection, and Intestinal Shedding in Laying Hens, Poultry Science 2008, 87, 1253–62.
6. Edenes F.W., Parkhurst C.R., Casas L.A., Dobrogosz W.J., Principles of ex ovo Competitive Exclusion and in ovo Administration of Lactobacillus reuteri, Poultry Science 1997, 76, 179–96.
7. FAO/WHO: Working Group Report on Drafting Guide-lines for the Evaluation of Probiotics in Food, London, Ontario, Canada, April 30 and May 1, 2002.
8. Fritts C.A., Waldroup P.W., Evaluation of Bio-Mos Mannan Oligosaccharide as a Replacement For Growth Promoting Antibiotics in Diets For Turkeys, International Journal of Poultry Science 2003, 2 (1), 19–22.
9. Fuller R., Probiotics in man and animals, J. Appl. Bacteriol. 1989, 66: 365–78.
10. Gajewska J., Błaszczyk M.K., Probiotyczne bakterie fermentacji mlekowej (LAB), Post. Mikrobiol. 2012, 51, 1, 55–65.
11. Gibson G.R., Roberfroid M.B., Dietary modulation of the human colonic microbiota: introducing the concept of prebiotics, J. Nutr. 1995, 125, 1401–12.
12. Greenberg B., Salmonella suppression by known populations of bacteria in flies, J. Bact. 1969, 99: 629–63.
13. Grela E.R., Semeniuk V. Konsekwencje wycofania antybiotykowych stymulatorów wzrostu z żywienia zwierząt, Med. Wet. 2006, 62 (5): 502–7.
14. Hajati H., Rezaei M., The Application of Prebiotics in Polutry Production, International Journal of Poultry Science 2010, 9 (3), 298–304.
15. Islam M.W., Rahman M., Kabir S.M.L., Kamaruzzaman S.M., Islam M.N., Effects of probiotics supplementation on growth performance and certain haemato-biochemical parameters in broiler chickens, Bangladesh Journal of Veterinary Medicine 2004, 2 (1), 39–43.
16. Jagusztyn-Krynicka E.K., Grabowska A., Szymanek K., Wyszyńska A., Genetyczne podstawy kolonizacji przewodu pokarmowego kurcząt przez bakterie rodzaju Campylobacter, Medycyna Weterynaryjna 2007, 63 (1), 29–33.
17. Janardhana V., Broadway M.M., Bruce M.P., Lowenthal J.W., Geier M.S., Hughes R.J., Bean A.G.D., Prebiotics Modulate Immune responses in the Gut-Associated Lymphoid Tissue of Chickens, The Journal of Nutrition, Nutritional Immunology 2010, 9, 1404–9.
18. Janocha A., Milczarek A., Osek M., Turyk Z., Efektywność bakterii probiotycznych i prebiotyku w żywieniu kurcząt brojlerów, Acta Scientarium Polonorum.Zootechnica 2010, 9 (1), 21–30.
19. Jeffrey J.S., Use of Competitive Exclusion Products in Poultry, Poultry Fact Sheet 1999, No.30.
20. Kannan M., Karunakaran R., Balakrishnan V., Prabhakar T.G., Influence of Prebiotics Supplementation on Lipid profile of Broilers, International Journal of Polutry Science 2005, 4 (12), 994–7.
21. Kułakowska A., Wpływ prebiotyku na mikroflorę przewodu pokarmowego, Współczesne wyzwania hodowli i chowu zwierząt, Sympozjum Naukowe.Streszczenia komunikatów 2009, 100.
22. Lilly D.M., Stillwell R.H.. Probiotics: Growth promoting factors produced by microorganisms. Science 1965, 147: 747–8.
23. Lipiński K., Tywończuk J., Siwicki A., Wpływ mannanoligosacharydów na status zdrowotny i jakość mięsa kurcząt brojlerów, Żywność. Nauka. Technologia. Jakość 2009, 4 (65), 26–33.
24. Lloyd A.B., Cumming R.B., Kent R.D., Competitive exclusion as exemplified by Salmonella typhimurium. Proceedings of the Australian Poultry Science Convention, Hobart, Tasmania 1974.
25. Mateova S., Saly J., Tuckova M., Koscova J., Nemcova R., Gaalova M., Baranova D., Effect of probiotics, prebiotics and herb oil on performance and metabolic parameters of broiler chickens, Medycyna Weterynaryja 2008, 64 (3), 294–7.
26. Miziak L., Gryko R., Kwiatek M., Parasion S., Probiotyki w żywieniu zwierząt, Życie weterynaryjne 2012, 87 (9): 736–42.
27. Naidu A.S., Bidlack W.R., Clemens R.A., Probiotic spectra of lactic acid bacteria (LAB), Crit. Rev. Food Sci. Nutr. 1999, 39: 13–126.
28. Nurmi E., Rantala M., New aspects of Salmonella infection in broiler production, Nature 1973, 241: 210–11.
29. Parker R.B., Probiotics, the other half of the antibiotic story, Anim. Nutr. Health. 1974, 29: 4–8.
30. Patterson J.A., Burkholder K.M., Application of Prebiotics and Probiotics in Poultry Production, Poultry Science 2003, 82, 627–31.
31. Pietras M., Skraba B., Wpływ preparatu probiotycznego na wskaźniki odporności i wyniki odchowu kurcząt brojlerów, Roczniki Naukowe Zootechniki 2000, Suplement, z. 6, 357–61.
32. Pilarski R., Bednarczyk M., Lisowski M., Rutkowski A., Bernacki Z., Wardeńska M., Gulewicz K., Assessment of the Effect of α-galactosides Injected During Embryogenesis on Selected Chicken Traits, Folia biologica 2005, 53 (1–2), 13–20.
33. Rehman H., Rosenkranz C., Bohm J., Zentek J., Dietary Inulin Affects the Morphology but not the Sodium-Dependent Glucose and Glutamine Transport In the Jejunum of Broilers, Polutry Science 2007, 86, 118–22.
34. Salminen S., Uniqueness of probiotic strains, Int. Dairy Fed. Nutr. Newsl. 1996, 5: 16–18.
35. Scherezenmeir J., de Verse M., Probiotics, prebiotics, and synbiotics – approaching a definition, J. Clin. Nutr. Suppl. 2001, 73: 361S–64S.
36. Schmidt M., Olejnik-Schmidt A., Metody selekcji mikroorganizmów o właściwościach probiotycznych, Technika-Technologia. Analiza Żywności 2010, Październik. Tom 64.
37. Schneitz C., Competitive exclusion in poultry – 30 years of research, Food Control 2005, 16, 657–67.
38. Scientific Raport of EFSA, Analysis of the baseline survey on the prevalence of Campylobacter in broiler batches and of Campylobacter and Salmonella on broiler carcasses in the EU, 2008, EFSA Journal 2010, 8 (03), 1503.
39. Sirvydis V., Bobiniene R., Gudaviciute D., Cepuliene R., Semska V., Vencius D., Kepaliene I., Influence of a prebiotic feed additive on some biochemical indices of blood and intestinal microbiota of broiler chicken, Zemes Ukio Mokoslai 2006, 4, 57–62.
40. Skomorucha I., Sosnówka-Czajka E., Wpływ dodatków ziołowych do diety na produkcyjność i zdrowotność drobiu. Wiadomości Zootechniczne 2012, R. L. 4: 51–5.
41. Śliżewska K., Biernasiak J., Libudzisz Z., Probiotyki jako alternatywa dla antybiotyków, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej 2006, 984, 79–81.
42. Świątkiewicz S., Koreleski J., Dodatki paszowe o działaniu immunomodulacyjnym w żywieniu drobiu, Medycyna Weterynaryjna 2007, 63(11), 1291–95.
43. Świątkiewicz S., Świątkiewicz M., Zastosowanie fruktanów o właściwościach prebiotycznych w żywieniu zwierząt gospodarskich, Medycyna Weterynaryjna 2008, 64 (8), 987–90.
44. Taherpour K., Moravej H., Shivazad M., Adibmoradi M., Yakhchali B., Effects of dietary probiotic, prebiotic and butyric acid glycerides on performance and serum composition on broiler chickens, African Journal of Biotechnology 2009, 8 (10), 2329–34.
45. Willis W.L., Reid L., Investigaiting the Effects of Dietary Probiotic Feeding Regimens on broiler Chicken Production and Campylobacter jejuni Presence, Poultry Science 2008 , 87, 606–11.
46. Yang Y., Iji P. A., Choct M., Dietary modulation of gut microflora in broiler chickens: a review of the role of six kinds of alternatives to in-feed antibiotics, World’s Poultry Science Journal 2009, 65, 97–103.