Bieżący numer

Archiwum

Ubytek wody z jaj konsumpcyjnych podczas przechowywania
Justyna Batkowska, Antoni Brodacki Katedra Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Jakość jaj kurzych można postrzegać w różnych aspektach, jednak ogólnie ich podaż, pomijając jaja przeznaczone dla przemysłu, będzie zależała od preferencji konsumentów. Konsument, przy podejmowaniu decyzji o zakupie danego produktu, zwraca uwagę nie tylko na jego cenę, ale coraz częściej na jakość, wartość odżywczą czy wygodę użycia. Produkty powinny być zatem atrakcyjne nie tylko z handlowego punktu widzenia, ale także bezpieczne pod względem zdrowotnym (Trziszka i wsp., 2006). Badania ankietowe potwierdzają, że także cena jest bardzo ważnym atrybutem wyboru, obok takich czynników, jak wielkość jaja, miejsce zakupu, opakowanie czy system utrzymania niosek. Konsumenci przy wyborze jaj często sugerują się ich wielkością (największym zainteresowaniem cieszą się jaja duże oraz średnie), wyglądem zewnętrznym (najchętniej wybierane są jaja o brązowej i czystej skorupce), rzadziej zwraca się uwagę na pochodzenie jaj (Ness i Gerhardy, 1996). Wciąż jednak ważne są dwa główne kryteria zakupu jaj, tj. świeżość i bezpieczeństwo, uwzględniające system produkcji i dobrostanu niosek (Pavlovski i wsp., 2007).
Żywieniowe metody poprawy statusu zdrowotnego drobiu – cz. III