Bieżący numer

Archiwum

Stymulowanie aktywności systemu odpornościowego
Krzysztof Lipiński Katedra Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Stymulowanie aktywności systemu odpornościowego wymaga nowego spojrzenia na zawartość białka, energii, składników mineralnych i witamin w mieszankach paszowych dla drobiu. Wpływ składników pokarmowych na funkcje układu odpornościowego jest zróżnicowany. Istotne znaczenie w utrzymaniu wysokiej produkcyjności ptaków ma odpowiednia koncentracja energii w dawkach oraz poziom, skład i jakość tłuszczu. Wymienione czynniki mają również określony wpływ na układ immunologiczny.
Prawidłowo funkcjonujący układ immunologiczny wymaga dostarczenia odpowiedniej ilości energii. Wprawdzie nie zaobserwowano bezpośredniego oddziaływania wielkości pobranej energii na odporność zwierząt, to jednak zależności takie mogą mieć charakter pośredni. Ponadto niskie spożycie energii wiąże się z niedostatecznym pobraniem w dawkach składników pokarmowych i/lub jest przyczyną gorszego ich wykorzystania, a taka sytuacja może mieć niekorzystny wpływ na reaktywność immunologiczną.