Bieżący numer

Archiwum

Antybiotyki w odwrocie
Stanisław Wężyk, Ryszard Gilewski

 Według prognoz roczny wzrost światowej produkcji drobiu wyniesie ok. 5%, a konsumenci domagają się zmniejszenia lub wycofania z niej antybiotyków i poprawy dobrostanu ptaków, gdyż rosnąca na nie oporność bakterii, wywołujących choroby zwierząt i ludzi, budzi coraz większe obawy.

W wielu krajach rozwiązano już problem antybiotykowych pozostałości w produktach mięsnych, ale oporność bakterii na antybiotyki jest bardziej złożonym zagadnieniem, angażującym medycynę ludzką i weterynaryjną. Wycofanie antybiotykowych stymulatorów wzrostu z produkcji zwierzęcej, a szczególnie drobiarskiej, zmieniło wiele rozwiązań w chowie zwierząt, zmuszając do szczególnej dbałości o rozwój właściwej mikroflory w przewodzie pokarmowym ptaków, by były one zdrowe i wykorzystywały w pełni swoich genetyczny potencjał.