Bieżący numer

Archiwum

Zioła w żywieniu drobiu
Lek. wet. mgr inż. zoot. mgr biol. Adam Mirowski

Dużą popularność w żywieniu zwierząt gospodarskich zyskują różne dodatki paszowe, zwłaszcza te oparte na naturalnych komponentach. Coraz bardziej docenia się dobroczynne działanie ziół. Jest to efektem zakazu stosowania antybiotykowych stymulatorów wzrostu oraz presji konsumentów, którzy oczekują zdrowej żywności. Właściwości ziół wynikają z ich składu chemicznego. Zioła to rośliny bogate w różnorodne substancje czynne, które mogą mieć wielokierunkowy wpływ na organizm.
Dodatki ziołowe mogą stanowić alternatywę antybiotykowych stymulatorów wzrostu. W badaniach przeprowadzonych na kurczętach rzeźnych najwyższą końcową masę ciała miały osobniki pobierające paszę z dodatkiem pokrzywy. Skarmianie paszą z dodatkiem chmielu znacznie pogorszyło ten parametr. Mniejszy wpływ miały inne zioła, takie jak bratek, lipa, melisa i mięta. Wykazano, że zastąpienie antybiotyku ziołami może zwiększyć wydajność rzeźną i zmniejszyć udział tłuszczu sadełkowego (tab.1.). Ponadto może poprawić parametry fizyczne kości (Kwiecień i wsp., 2014).