Bieżący numer

Archiwum

Zastosowanie wybranych ziół leczniczych w produkcji drobiarskiej
Karrar I. A. Al-Shammari, Jacek Ambrożkiewicz, Justyna Batkowska, Magdalena Gryzińska

Zioła i ich ekstrakty były używane już tysiące lat temu w Mezopotamii, Egipcie, Indiach, Chinach i Grecji, gdzie były doceniane za specyficzny aromat i różne właściwości lecznicze (Greathead, 2003). Jednak współczesna nauka dowiodła, że rośliny lecznicze i surowce zielarskie, bogate w składniki biologiczne, mogą istotnie wpływać na poprawę efektów produkcyjnych, fizjologicznych i rozrodczych zwierząt, a także mają działanie terapeutyczne przeciwko wielu chorobom. Zakaz stosowania antybiotykowych stymulatorów wzrostu w Unii Europejskiej wymusił stosowanie bezpiecznych dodatków paszowych, takich jak zioła lecznicze, w celu poprawy wyników produkcyjnych drobiu (Frankič i wsp., 2009). Ekstrakty ziół leczniczych są stosowane w żywieniu drobiu jako stymulatory przewodu pokarmowego, zapobiegają one i leczą niektóre stany patologiczne, oraz są używane jako barwniki i przeciwutleniacze (Mirzaei i Hari, 2012). Ich skuteczność jest uzależniona od wielkości zastosowanej dawki: przy małych dawkach można nie zaobserwować efektu, a z drugiej strony duże dawki mogą nawet być toksyczne (Frankič i wsp., 2009). Składniki aktywne i olejki eteryczne z ziół leczniczych są stosunkowo nową klasą dodatków paszowych, dlatego nasza wiedza na temat mechanizmów ich działania i aspektów zastosowania jest często ograniczona. Poniższy artykuł poświęcony został efektywnemu wykorzystaniu roślin leczniczych i ich biologicznie aktywnych składników w żywieniu drobiu w celu maksymalizacji zdolności produkcyjnych, poprawy jakości produktów drobiarskich oraz w celu zapewnienia dobrego stanu zdrowia i dobrostanu.
Piśmiennictwo
1. Aghsaghal A.M., Importance of medical herbs in animal feeding: A review, Annals of Biological Research 2012, 3(2): 918–23.
2. Aji S.B., Ignatuius K., Ado A.Y., Nuhu J.B., Abdulkarim A., Effect of feeding onion (Allium cepa) and garlic (Allium sativum) on some performance characteristics of broiler chickens, Research Journal of Poultry Sciences 2011, 4: 22–7.
3. Aksit M., Goksoy E., Kok F., Ozdemir D., Ozdogan M., The impacts of organic acid and essential oil supplementations to diets on the microbiological quality of chicken carcasses, Archiv fur Geflugelkunde 2006, 70: 168–73.
4. Al-Kassie G.A.M., Influence of two plant extracts derived from thyme and cinnamon on broiler performance, Pakistan Veterinary Journal 2009, 29: 169–73.
5. Allen P.C., Danforth H.D., Augustine P.C., Dietary modulation of avian coccidiosis, International Journal for Parasitology 1998, 28: 1131–40.
6. Allen P.C., Lydon J., Danforth H.D., Effects of components of Artemisia annua on coccidia infections in chickens, Poultry Science 1997, 76: 1156–63.
7. Ashayerizadeh O., Dastar B., Shams S.M., Ashayerizadeh A., Rahmatnejad E., Use of garlic (Allium sativum), black cumin seeds (Nigella sativa L.) and wild mint (Mentha longifolia) in broiler chickens diets, Journal of Animal and Veterinary Advances 2009, 8: 1860–3.
8. Bampidis V.A., Christodoulou V., Florou-Paneri P., Christaki E., Chatzopoulou P.S., Tsiligianni T., Spais A.B., Effect of dietary dried oregano leaves on growth performance, carcass characteristics, and serum cholesterol of female early-maturing turkeys, British Poultry Science 2005, 46: 595–601.
9. Basset R., Oregano’s positive impact on poultry nutrition, World Poultry Science Journal 2000, 16: 31–4.
10. Botsoglou N.A., Fletouris D.J., Florou-Paneri P., Christaki E., Spais A.B., Inhibition of lipid oxidation in long-term frozen stored chicken meat by dietary oregano essential oil and [alpha]-tocopheryl acetate supplementation, Food Research International 2003a, 36: 207–13.
11. Botsoglou N.A., Florou-Paneri P., Nikolakakis I., Giannenas I., Dotas V., Botsoglou E.N., Aggelopoulos S., Effect of dietary saffron (Crocus sativus L.) on the oxidative stability of egg yolk, British Poultry Science 2005, 46: 701–7.
12. Botsoglou N.A., Grigoropoulou S.H., Botsoglou E., Govaris A., Papageorgiou G., The effects of dietary oregano essential oil and [alpha]-tocopheryl acetate on lipid oxidation in raw and cooked turkey during refrigerated storage, Meat Science 2003b, 65: 1193–200.
13. Botsoglou N.A., Yannakopoulos A.L., Fletouris D.J., Tservenigoussi A.S., Fortomaris P.D., Effect of dietary thyme on the oxidative stability of egg yolk, Journal of Agricultural and Food Chemistry 1997, 45: 3711–6.
14. Bozkurt M., Kucukyllmaz K., Pamukcu M., Cabuk M., Alcicek A., Catli A.U., Long-term effects of dietary supplementation with an essential oil mixture on the growth and laying performance of two layer strains, Italian Journal of Animal Science 2012, 11: 23–8.
15. Burt S.A., Van Der Zee R., Koets A.P., De Graaff A.M., Van Knapen F., Gaastra W., Haagsman H.P., Veldhuizen E.J.A., Carvacrol induces heat shock protein 60 and inhibits synthesis of flagellin in Escherichia coli O157:H7, Applied and Environmental Microbiology 2007, 73: 4484–90.
16. Cabuk M., Bozkur M., Alcicek A., Akbap Y., Kucukyllmaz K., Effect of a herbal essential oil mixture on growth and internal organ weight of broilers from young and old breeder flocks, South African Journal of Animal Science 2006, 36: 135–41.
17. Canogullari S., Baylan M., Erdogan Z., Duzguner V., Kucukgul A., Effect of garlic powder on egg yolk and serum cholesterol and performance of laying quails, Czech Journal of Animal Science 2010, 55: 286–93.
18. Chen A., Xu J., Yang C., Hong Q., Effect of cinnamon extracts on growth performances and excreta urease activity and nitrogen loss in broilers, Proceedings of the International Conference of Agricultural Engineering, XXXVII Brazilian Congress of Agricultural Engineering, International Livestock Environment Symposium-ILES VIII, Iguassu Falls City, Brazil, 31st August to 4th September, 2008.
19. Chen H.L., Li D.F., Chang B.Y., Gong L.M., Dai J.G., Yi G.F. Effects of Chinese herbal polysaccharides on the immunity and growth performance of young broilers, Poultry Science 2003, 82: 364–70.
20. Christaki E., Bonos E., Giannenas I., Florou-Paneri P., Aromatic plants as a source of bioactive compounds (review), Agriculture 2012, 2: 228–43.
21. Ciftci M., Guler T., Dalkilic B., Ertas O.N., The effect of anise oil (Pimpinella anisum) on broiler performance, International Journal of Poultry Science 2005, 4: 851–5.
22. Craig W.J., Herbal remedies that promote health and prevent disease [w:] red. Watso R.R., Vegetables, fruits, and herbs in health promotion, Florida, CRC Press 2001, 179–204.
23. Di Pasqua R., Hoskins N., Betts G., Mauriello G., Changes in membrane fatty acids composition of microbial cells induced by addiction of thymol, carvacrol, limonene, cinnamaldehyde, and eugenol in the growing media, Journal of Agricultural and Food Chemistry 2006, 54: 2745–9.
24. Dong X.F., Gao W.W., Tong J.M., Jia H.Q., Sa R.N., Zhang Q., Effect of polysavone (alfalfa extract) on abdominal fat deposition and immunity in broiler chickens, Poultry Science 2007, 86: 1955–9.
25. Dorhoi A., Dobrean V., Zahan M., Virag P., Modulatory effects of several herbal extracts on avian peripheral blood cell immune responses, Phytotherapy Research 2006, 20: 352–8.
26. El-Gendi G.M., Effect of feeding dietary herbal feed additives on productive and metabolic responses of broiler chicks, Egyptian Poultry Science 1996, 16: 395–412.
27. Ferrándiz M.L., Alcaraz M.J., Anti-inflammatory activity and inhibition of arachidonic acid metabolism by flavonoids, Agents Actions 1991, 32: 283–8.
28. Florou-Paneri P., Dotas D., Mitsopoulos I., Dotas V., Botsoglou E., Nikolakakis I., Botsoglou N., Effect of feeding rosemary and tocopheryl acetate on hen performance and egg quality, Poultry Science 2006, 43: 143–9.
29. Frankič T., Voljč M., Salobir J., Rezar V., Use of herbs and spices and their extracts in animal nutrition, Acta Argiculturae Slovenica 2009, 94(2): 95–102.
30. Giannenas I., Florou-Paneri P., Botsoglou N.A., Christaki E., Spais A.B., Effect of feed supplementation with dehydrated oregano plants on the performance of broiler chickens and the oxidative stability of the produced meat, Journal of Animal and Feed Science 2005, 14: 521–35.
31. Giannenas I., Florou-Paneri P., Papazahariadou M., Christaki E., Botsoglou N.A., Spais A.B., Effect of dietary supplementation with oregano essential oil on performance of broilers after experimental infection with Eimeria tenella, Archiv für Tierernahrung 2003, 57: 99–106.
32. Giannenas I.A., Florou-Paneri P., Papazahariadou M., Botsoglou N.A., Christaki E., Spais A.B., Effect of diet supplementation with ground oregano on performance of broiler chickens challenged with Eimeria tenella, Archiv für Geflügelkunde 2004, 68: 247–52.
33. Govaris A., Botsoglou D., Florou-Paneri P., Moulas A., Papageorgiou G., Dietary supplementation of oregano essential oil and alpha-tocopheryl acetate on microbial growth and lipid oxidation of turkey breast fillets during storage, International Journal of Poultry Science 2005, 4: 969–75.
34. Greathead H., Plants and plants extracts for improving animal productivity, Proceedings of the Nutrition Society 2003, 62: 279–20.
35. Hanieh H., Narabara K., Piao M., Gerile C., Abe A., Kondo Y., Modulatory effects of two levels of dietary Alliums on immune response and certain immunological variables, following immunization, in White Leghorn chickens, Anim Sci J 2010, 81: 673–80.
36. Hernández F., Madrid J., García V., Orengo J., Megías M.D., Influence of two plant extracts on broilers performance, digestibility, and digestive organ size, Poultry Science 2004, 83: 169–74.
37. Hikosaka K., El Abasy M., Koyama Y., Motobu M., Koge K., Isobe T., Kang C.B., Hayashidani H., Onodera T., Wang P.C, Matsumura M., Hirota Y., Immunostimulating effects of the polyphenol-rich fraction of sugar cane (Saccharum officinarum L.) extract in chickens, Phytotherapy Research 2007, 21: 120–5.
38. Jamroz D., Wertelecki T., Houszka M., Kamel C., Influence of diet type on the inclusion of plant origin active substances on morphological and histochemical characteristics of the stomach and jejunum walls in chicken, Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition 2006, 90: 255–68.
39. Jamroz D., Wiliczkiewicz A., Wertelecki T., Orda J., Skorupińska J., Use of active substances of plant origin in chicken diets based on maize and locally grown cereals, British Poultry Science 2005, 46: 485–93.
40. Javandel F., Navidshad B., Seifdavati J., Pourrahimi G.H., Baniyaghoub S., The favorite dosage of garlic meal as a feed additive in broiler chickens ratios, Pakistan Journal of Biological Sciences 2008, 11: 1746–9.
41. Javed M., Durrani F.R., Hafeez A., Khan R.U., Ahmad I., Effect of aqueous extract of plant mixture on carcass quality of broiler chicks, Journal of Agricultural and Biological Science 2009, 4: 37–40.
42. Khan S.H., Sardar R., Anjum M.A., Effects of dietary garlic on performance and serum and egg yolk cholesterol concentration in laying hens, Asian Journal of Poultry Science 2007, 1(1): 22–7.
43. Kolte A.Y., Sadekar R.D., Barmase B.S., Desai V.F., Kolte B.R., Immunomodulating effect of dry powder of Ocimum sanctum and leaf gall of Ficus racemosa leaves in broilers naturally infected with IBD virus, Indian Veterinary Journal 1999, 76: 84–6.
44. Koscova J., Nemcova R., Gancarcikova S., Jonecova Z., Scirankova L., Bomba A., Buleca V., Effect of two plant extracts and Lactobacillus fermentum on colonization of gastrointestinal tract by Salmonella enterica var. Dusseldorf in chicks, Biologia 2006, 61: 775–8.
45. Kumar S., Sharadmma K.C., Radhakrishna P.M., Effect of a garlic active based growth promoter on growth performance and specific pathogenic intestinal microbial counts of broiler chicks, International Journal of Poultry Science 2010, 9: 244–6.
46. Lacroix M., Chiasson F., The influence of MAP condition and active compounds on the radiosensitization of Escherichia coli and Salmonella typhi present in chicken breast, Radiation Physics and Chemistry 2004, 71: 69–72.
47. Lambert R.J.W., Skandamis P.N., Coote P.J., Nychas G.J.E., A study of the minimum inhibitory concentration and mode of action of oregano essential oil, thymol and carvacrol, Journal of Applied Microbiology 2001, 91: 453–62.
48. Lee K., Everts W.H., Beynen A.C., Essential oils in broiler nutrition, International Journal of Poultry Science 2004, 9: 738–52.
49. Liu X.D., Jang A., Lee B.D., Lee S.K., Lee M. and Jo C., Effect of dietary inclusion of medicinal herb extract mix in poultry ration on the physico-chemical quality and oxidative stability of eggs, Asian-Australian Journal of Animal Sciences 2009, 22: 421–7.
50. Lopez-Bote C.J., Gray J.I., Gomaa E.A., Flegal C.J., Effect of dietary administration of oil extracts from rosemary and sage on lipid oxidation in broiler meat, British Poultry Science 1998, 39: 235–40.
51. Losa R., Koehler B., Prevention of colonization of Clostridium perfringens in broilers intestine by essential oils, Proceedings of 13th Symposium on Poultry Nutrition, Blankenberge, Belgium 2001, 133–4.
52. Ma D., Liu Y.Q., Liu S.W., Li Q.D., Shan A., Influence of Ligustrum lucidum and Schisandra chinensis fruits on antioxidative metabolism and immunological parameters of layer chicks, Asian-Australasian Journal of Animal Sciences 2007, 20: 1438–43.
53. Mahmood S., Mushtaq-Ul-Hassan M., Alam M., Ahmad F., Comparative efficacy of Nigella sativa and Allium sativum as growth promoters in broilers, International Journal of Agriculture and Biology 2010, 11: 775–8.
54. Mirzaei F., Hari Venkatesh K.R., Efficacy of phyto medicines as supplement in feeding practices on ruminant’s performance: a review, Global Journal of Research on Medicinal plants & Indigenous Medicine 2012, 1(9): 391–403.
55. Mitsch P., Zitterl-Eglseer K., Kohler B., Gabler C., Losa R., Zimpernik I., The effect of two different blends of essential oil components on the proliferation of Clostridium perfringens in the intestines of broiler chickens, Poultry Science 2004, 83: 669–75.
56. Oviedo-Rondon E.O., Clemente-Hernandez S., Williams P., Losa R., Responses of coccidia-vaccinated broilers to essential oil blends supplementation up to forty-nine days of age, Journal of Applied Poultry Research 2005, 14: 657–664.
57. Oviedo-Rondón E.O., Hume M.E., Hernández C., Clemente-Hernández S., Intestinal microbial ecology of broilers vaccinated and challenged with mixed Eimeria species, and supplemented with essential oil blends, Poultry Science 2006, 85(5): 854–60.
58. Papageorgiou G., Botsoglou N., Govaris A., Giannenas I., Iliadis S., Botsoglou E., Effect of dietary oregano oil and alpha-tocopheryl acetate supplementation on iron-induced lipid oxidation of turkey breast, thigh, liver and heart tissues, Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition 2003, 87: 324–35.
59. Pourali M., Mirghelenj S.A., Kermanshahi H., Effect of garlic powder on productive performance and immune response of broiler chickens challenged with Newcastle disease virus, Global Veterinaria 2010, 4: 616–21.
60. Radwan N.L., Hassan R.A., Quota E.M., Fayek H.M., Effect of natural antioxidant on oxidative stability of egg and productive and reproductive performance of laying hens, International Journal of Poultry Science 2009, 7: 134–50.
61. Rahimi S., Zadeh T., Karimi M.A., Omidbaigi R., Rokni H., Effect of the three herbal extracts on growth performance, immune system, blood factors and intestinal selected bacterial population in broiler chickens, Journal of Agricultural Science and Technology 2011, 13: 527–39.
62. Sabra K.L., Mehta R.K., A comparative study on additive of livol (herbal growth promoter) and some chemical growth promoters in the diets of broiler chickens, Indian Journal of Animal Production and Management 1990, 6: 115–8.
63. Serkedjieva J., Hay A.J., In vitro anti-influenza virus activity of a plant preparation from Geranium sanguineum L., Antiviral Research 1998, 37: 121–30.
64. Silva N.C.C, Júnior A.F., Biological properties of medicinal plants: a review of their antimicrobial activity, Journal of Venomous Animals and Toxins including Tropical Diseases 2010, 16(3): 402–13.
65. Świątkiewicz S., Koreleski J., Feed additives enhancing immune responses in poultry, Veterinary Medicine – Science and Practice 2007, 63(11): 1291–5.
66. Szigeti G., Palfi V., Nagy B., Ine E., Nagy G., New type of immune stimulant to increase antibody production generated by viral and bacterial vaccines, Magyar Allatorvosok Lapja 1998, 120: 719–21.
67. Theron M.M., Lues J.F.R., Organic acids and meat preservation: A review, Food Revised International Journal 2007, 23: 141–58.
68. Ul-Haq A., Mera K.A., Rasool S., Effect of supplementing Allium sativum (garlic) and Azidirachta indica (Neem) leaves in broiler feeds on their blood cholesterol, triglycerides and antibody titre, International Journal of Agriculture and Biology 1999, 1: 125–7.
69. Veldhuizen E.J.A., Tjeerdsma-Van Bokhoven J.L.M., Zweijtzer C., Burt S.A., Haagsman H.P., Structural requirements for the antimicrobial activity of carvacrol, Journal of Agricultural and Food Chemistry 2006, 54: 1874–9.
70. Waihenya R.K., Mtambo M.M.A., Nkwengulila H., Evaluation of the efficacy of the crude extract of Aloe secundiflora in chickens experimentally infected with Newcastle disease virus, Journal of Ethnopharmacology 2002, 79: 299–304.
71. Windisch W., Schedle K., Plitzner C., Kroismayr A., Use of phytogenic products as feed additives for swine and poultry, Journal of Animal Science 2008, 86: 140–8.
72. Yalcin S., Onbasilar E.E., Reisli Z., Yalcin S., Effect of garlic powder on the performance, egg traits and blood parameters of laying hens, Journal of the Science of Food and Agriculture 2006, 86: 1336–9.
73. Yilmaz Y., Novel uses of catechins in foods, Trends in Food Science and Technology 2006, 17: 64–71.
74. Young J.F., Stagsted S.K., Jensen A.H., Karlsson P., Henckel P., Ascorbic acid, alpha-tocopherol, and oregano supplements reduce stress-induced deterioration of chicken meat quality, Poultry Science 2003, 82: 1343–51.
75. Zenner L., Callait M.P., Granier C., Chauve C., In vitro effect of essential oils from Cinnamomum aromaticum, Citrus limon and Allium sativum on two intestinal flagellates of poultry, Tetratrichomonas gallinarum and Histomonas meleagridis, Parasite 2003, 10: 153–7.