Bieżący numer

Archiwum

Wybrane schorzenia drobiu mięsnego związane z technologią chowu oraz genotypem ptaków
Justyna Batkowska, Antoni Brodacki

Na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat drobiarstwo jest jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi produkcji zwierzęcej. Wykorzystanie najnowszych osiągnięć genetyki, hodowli i żywienia pozwoliło na uzyskanie ogromnego postępu w tej dziedzinie, jej wyspecjalizowanie oraz intensyfikację. Wszystko to służyło wzrostowi poziomu produkcji oraz uzyskaniu maksymalnych efektów ekonomicznych. Według Anthony’ego (1998), sukces w przemyśle drobiarskim jest napędzany poprzez możliwość ekonomicznie opłacalnego wytwarzania produktów powszechnie akceptowanych. Osiągnięto to poprzez wysoką intensywność selekcji, mały odstęp międzypokoleniowy i zredukowanie wpływu środowiska. Zgodnie z wymogami przetwórców i konsumentów, rezultatem tego jest skrócenie okresu odchowu i zwiększenie masy ciała oraz udziału mięśni piersiowych w tuszce, a także redukcja otłuszczenia. Dodatkowo poprawia się zdolności reprodukcyjne w celu uzyskania równowagi pomiędzy dwoma kierunkami użytkowania (Le Bihan-Duval i wsp., 2001; Flock i wsp., 2005). Nie wszystkie skutki tych zmian można uznać za pozytywne, zwłaszcza w aspekcie ich wpływu na organizmy samych ptaków. W trakcie pracy hodowlanej wybierano osobniki o najlepszych cechach produkcyjnych, wskutek czego u drobiu nastąpiły ogromne zmiany pod względem cech użytkowych. Jednak wzrastający genetyczny potencjał produkcyjny ptaków jest skorelowany z ich niższym potencjałem zdrowotnym i odpornościowym (Pawlak i Kontecka, 1995).
Piśmiennictwo
1. Anthony N.B., A review of genetic practices in poultry efforts to improve meat quality, Journal of Muscle Foods 1998, 9: 25–33.
2. Bilgili S.F., Hess J.B., Green Muscle Disease in broilers increasing, World Poultry 2002, 18 (4): 42–3.
3. Bilgili S.F., Hess J., Green muscle disease. Reducing the incidence in broiler flocks, Ross Tech 2008, 8: 48.
4. Bizeray D., Estevez I., Leterrier C., Faure J.M., Influence of increased environmental complexity on leg condition, performance, and level of fearfulness in broilers, Poultry Science 2002, 81: 767–73.
5. Bogin E., Ratner D., Avidar Y., Biochemical changes in blood and tissues associated with round heart disease in turkey poults, Avian Pathology 1983, 12: 437–42.
6. Buchwalder T., Huber-Eicher B., Effect of increased floor space on aggressive behaviour in male turkeys (Meleagris gallopavo), Applied Animal Behaviour Science 2004, 89: 207–14.
7. Castellini C., Dal Bosco A., Mugnai C., Bernardini M., Performance and behaviour of chickens with different growing rate reared according to the organic system, Italian Journal of Animal Science 2003., Vol. 1: 291–300.
8. Castellini C., Dal Bosco A., Mugnai C., Pedrazzoli M., Comparison of two chicken genotypes organically reared: oxidative stability and other qualitative traits of the meat, Italian Journal of Animal Science 2006, Vol. 5, 29–42.
9. Collett S.R., Nutrition and wet litter problems in poultry, Animal Feed Science and Technology 2012, 173: 65–75.
10. Eichner G., Vieira S.L., Torres C.A., Coneglian J.L.B., Freitas D.M., Oyarzabal O.A., Litter moisture and footpad dermatitis as affected by diets formulated on an all-vegetable basis or having the inclusion of poultry by-product, Journal of Applied Poultry Research 2007, 16: 44–350.
11. Empel W., Zwierzęta gospodarskie wobec wyzwań człowieka, Życie Weterynaryjne 1999, 7 (74): 300–01.
12. Flock D.K., Laughlin K.F., Bentley J., Minimizing losses in poultry breeding and production: how breeding companies contribute to poultry welfare, World's Poultry Science Journal 2005, 61(2): 227–37.
13. Fouad M.A., Abdel Razek A.H., Badawy E.S.M., Broilers welfare and economics under two management alternatives on commercial scale, International Journal of Poultry Science 2008, 7 (12): 1167–73.
14. Gaya L.G., Costa A.M.M.A., Ferraz J.B.S., Rezende J.B.S., Mattos E.C., Eler J.P., Michelan Filho T., Mourão G.B., Figueiredo L.G.G., Genetic trends of absolute and relative heart weight in a male broiler line, Genetics and Molecular Research 2007, 6(4): 1091–6.
15. Gentle M.J., Thorp B.H., Hughes B.O., Anatomical consequences of partial beak amputation (beak trimming) in turkeys, Research in Veterinary Science 1995, 58(2): 158–62.
16. Grunder, A.A., The green muscle disease in chickens and turkeys, Proc. 32-Annual Breeders Roundtable, St. Louis, Missouri 1983, 85–103.
17. Guo J.L., Zheng Q.H., YIN Q.Q., Cheng W., Jiang Y.B., Study on mechanism of ascites syndrome of broilers, American Journal of Animal and Veterinary Sciences 2007, 2 (3): 62–5.
18. Julian R.J., Production and growth related disorders and other metabolic diseases of poultry – A review, The Veterinary Journal 2005, 169: 350–69.
19. Kestin S.C., Gordon S., Su G., Sørensen P., Relationships in broiler chickens between lameness, live weight, growth rate and age, Veterinary Record 2001, 148: 195–7.
20. Kijowski J., Konstanczak M., Deep pectoral myopathy in broiler chickens, Bull. Vet. Inst. Pulawy 2009, 53: 487–91.
21. Le Bihan-Duval E., Berri C., Baéza E., Millet N., Beaumont C., Estimation of the genetic parameters of meat characteristics and of their genetic correlations with growth and body composition in an experimental broiler line, Poultry Science 2001, 80: 839–43.
22. Lundeen T., Beak trimming may not alter turkey growth,. Feedstuffs 2006, Nov., 6: 10.
23. Mack S., Hoffmann D., Otte J., The contribution of poultry to rural development,. World’s Poultry Science Journal 2005, Vol. 61: 7–-14.
24. Martland M.F., Wet litter as a cause of plantar pododermatitis, leading to foot ulceration and lameness in fattening turkeys,. Avian Pathology 1984, 13 (2): 241–52.
25. Martrenchar A., Boilletot E., Huonnic D., Pol F., Risk factors for foot-pad dermatitis in chicken and turkey broilers in France,. Preventive veterinary medicine 2002, 52(3): 213–26.
26. Noren G.R., Stanley N.A., Jankus E.F., Stevenson J.E., Myocarditis in round heart disease of turkeys [w:] Virchows Archiv A., Pathological Anatomy and Histology 1971, 352: 285–95.
27. Olkowski A.A., Wojnarowicz C., Nain S., Ling B., Alcorn J.M., Laarveld B., A study on pathogenesis of sudden death syndrome in broiler chickens, Research in Veterinary Science 2008, 85: 131–40.
28. Pawlak M., Kontecka H., Stres u zwierząt, Pol. Drob. 1995, 12: 8–10.
29. Rizzi C., Marangon A., Chiericato G.M., Effect of genotype on slaughtering performance and meat physical and sensory characteristics of organic laying hens, Poultry Science 2007, 86:128–35.
30. Roberson K.D., Induction of round heart disease in turkey poults by feed texture, International Journal of Poultry Science 2005, 4 (4): 177–81.
31. Santiago H.L., Impact of genetic selection on skeletal muscle in meat-type poultry,. http://academic.uprm.edu/hsantiago/Impact%20of%20Genetic%20Selection%20on%20Skeletal%20Muscle%20in%20Meat-Type%20Poultry.pdf, data dostępu: 15.03.2014.
32. Schwean K., The welfare of poultry: review of recent literature [w:] Gardner J., Gonyou H., Schwean K., Watts J., Whittington L., Welfare Issues Resource Centre, 45–62.
33. Sherwin, C. M., Light intensity preferences of domestic male turkeys,. Applied Animal Behaviour Science 1998, 58(1), 121–30.
34. Sørensen P., Su G., Kestin S. C., Effects of age and stocking density on leg weakness in broiler chicken,. Poultry Science 2000, 79: 864–70.
35. Stoyanchev K., Petkov P., Kirov K., Tsokova L., Kanakov D., Blood levels of some macro and trace elements in muscular dystrophy turkey broilers reared under the condition of high animal welfare or stress,. Trakia Journal of Sciences 2005, Vol. 4, nr 1: 37–-42.
36. Tatara M.R., Metody przyżyciowej oceny układu kostnego u drobiu, Medycyna Weterynaryjna 2006, 62 (3): 266-–9.
37. Tatara M.R., Majcher P., Krupski W., Studziński T., Volumetric bone density, morphological and mechanical properties of femur and tibia in farm turkeys with leg deformities, Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy 2004, 48: 169–72.
38. Waldenstedt L., Nutritional factors of importance for optimal leg health in broilers: A review,. Animal feed science and technology 2006, 126(3): 291–307.
39. Webb E.C., Casey N.H., Physiological limits to growth and the related effects on meat quality, Livestock science 2010, 130(1): 33–40.
40. Wise D.R., Skeletal abnormalities in table poultry – a review, Avian Pathology 1975, 4(1): 1–10.
41. Wójcik A., Problemy zdrowotne u drobiu wynikające z technologii utrzymania – czyli o technopatiach u drobiu, Pol. Drob. 2008, 12: 34–6.
42. Youssef I.M.I., Beineke, A., Rohn K., Kamphues, J. Influences of increased levels of biotin, zinc or mannanoligosaccharides in the diet on foot pad dermatitis in growing turkeys housed on dry and wet litter, Journal of animal physiology and animal nutrition 2012, 96(5), 747–61.