Bieżący numer

Archiwum

Zastosowanie olejków eterycznych w tuczu kurcząt brojlerów (cz.1)
Michalina Adaszyńska-Skwirzyńska, Danuta Szczerbińska

W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie substancjami roślinnymi o działaniu immunostymulującym, w tym olejkami eterycznymi. Aktywność biologiczna lotnych metabolitów roślinnych umożliwia ich potencjalne wykorzystanie w żywieniu zwierząt. Obecnie w wielu gałęziach przemysłu oraz w rolnictwie promuje się stosowanie preparatów, zawierających składniki biologicznie czynne o działaniu zbliżonym do wycofanych antybiotykowych stymulatorów wzrostu. Substancje te mogą stanowić także alternatywę dla klasycznych kokcydiostatyków, a także wspomagać procesy fizjologiczne w organizmach zwierząt.
Produkcja drobiu rzeźnego skupia się na osiągnięciu maksymalnego wyniku, czyli szybkiego tempa wzrostu kurcząt przy niskim spożyciu paszy oraz optymalnej zdrowotności stada. Olejki eteryczne mogą stymulować wzrost oraz prawidłowe funkcjonowanie organizmu, co przekłada się na zdrowie, a także wskaźniki produkcyjne ptaków.