Bieżący numer

Archiwum

Wybrane elementy wytycznych do projektowania fermy
dr inż. Tadeusz Waligóra prof. dr hab. inż. Joanna Sobczak

 Nowoczesna ferma drobiu to organizm bardzo skomplikowany. Co więcej, nawet drobne błędy popełnione przy jej tworzeniu i organizacji przynoszą później zwielokrotnione skutki, proporcjonalnie do wielkości utrzymywanego stada. Stąd zanim podejmiemy decyzje dotyczące rodzaju produkcji, lokalizacji i wielkości obiektu warto poświęcić nieco czasu na analizę wpływu różnorodnych czynników na przyszłą działalność i sprzężeń zwrotnych będących jej wynikiem. Jakkolwiek różnice klimatyczne w naszym kraju są stosunkowo niewielkie, to jednak nie pozostają bez wpływu na sposób działania ferm i koszty przez nie ponoszone. Trudno ocenić na ile trwałe są zmiany klimatu obserwowane w ostatnim okresie, stąd poniżej jako pewniejsze przytaczamy wyniki badań wieloletnich.