Bieżący numer

Archiwum

Gęsi romańskie, słowackie i landes
Ewa Gornowicz, Lidia Lewko, Mirosław Lisowski, Bartosz Grajewski

Cennym materiałem hodowlanym i badawczym są populacje gęsi pochodzenia zagranicznego, ale od wielu lat utrzymywane w Polsce. Są to między innymi gęsi romańskie, landes i słowackie. Zakupiono je w firmach zagranicznych odpowiednio w 1978 i 1986 roku oraz gęsi słowackie już w połowie lat 60-tych ubiegłego wieku. Populacje te dobrze przystosowały się do naszych warunków klimatycznych i środowiskowo-żywieniowych, stanowiąc aktualnie unikalną pulę genów (Książkiewicz, 2007; Książkiewicz i in., 2007). Ptaki te ze względu na masę ciała zaliczamy do gęsi średniociężkich. Gęsi te wyróżniają się mocną budową, bardzo dobrym umięśnieniem i dobrymi walorami tuszki. Spośród trzech wymienionych populacji najcięższe są gęsi landes. Wymienione gęsi romańskie, słowackie i landes nadają się szczególnie do krzyżowania towarowego z innymi populacjami gęsi, do tworzenia mieszańców towarowych potrójnych czy poczwórnych o dobrych cechach rzeźnych (Mazanowski i in., 2005; Mazanowski i Adamski, 2002; Mazanowski, 2001).

Literatura

1.            Krupiński J., Horbańczuk J. O., Kołacz R., Litwińczuk Z., Niemiec J., Zięcik A. (2011). Strategiczne kierunki rozwoju produkcji zwierzęcej uwarunkowane oczekiwaniem społecznym, ochroną środowiska i dobrostanem zwierząt. Polish Journal of Agronomy, 7: 59-67.

2.            Książkiewicz J., Kontecka H., Nowaczewski S. (2006). Nieśność i cechy jakości oraz wylęgowości jaj gęsi o różnym pochodzeniu filogenetycznym. Rocz. Nauk. Zoot. 33, 1: 71-80.

3.            Książkiewicz J. (2006). Historia tuczu przymusowego drobiu wodnego na stłuszczone wątroby – aspekty badawcze i technologiczne. Wiad. Zoot. 3: 82-87.

4.            Książkiewicz J. (2007). Rys historyczny tworzenia stad zachowawczych gęsi znajdujących się w posiadaniu Instytutu Zootechniki – PIB. Wiad. Zoot. 3: 77-81.

5.            Książkiewicz J., Calik J., Kapkowska E., Rabsztyn A., Puchajda-Skowrońska H. (2007). Gęsi. w: Polskie rasy zachowawcze. Atlas zwierząt gospodarskich objętych programem ochrony w Polsce. Red. Krupiński J., Kraków:74-88.

6.            Książkiewicz J., Wołoszyn J., Okruszek A. (2008). Cechy reprodukcyjne gęsi ze stad zachowawczych utrzymywanych w półintensywnym systemie chowu. Prace Nauk. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 30, Technologia 13: 34-42.

7.            Mazanowski A. (2001). Wpływ obukierunkowego krzyżowania mieszańców gęsiorów lub gęsi Białych Kołudzkich i gęgawy ze słowckimi na cechy mięsne potomstwa. Rocz. Nauk. Zoot., 2: 59-76.

8.            Mazanowski A., Adamski M. (2002). Evaluation of reproductive traits and egg quality in Astra G geese during the first reproductive period. Ann. Anim. Sci., 2: 67-78.

9.            Mazanowski A., Bernacki Z., Kisiel T. (2005). Meat traits and meat chemical composition in hybrids of Graylag (Anser anser L.) with White Kołuda and Slovakian geese. Animal Papers and Reports, 23, 1: 15-32.

10.          Mazanowski A. (2012). Hodowla i chów gęsi. Bydgoszcz: 19-38.

11.          Shrestha J.N.B., Grunder A.A., Dickie J.W. (2004). Multi-trait selection for body weight, egg production and total fat in the Chinese and Synthetic strain of geese. Canadian J. Anim. Sci., nr 84, 2: 197-209.

12.          Szabóné Willin E., Kováts E. (2000). Investigation of reproductive performance of Gray Landes Geese kept in semi-intensive management system. Proc. XXI World’s Poultry Congress, August 20-24, Montreal: 1-3.

13.          Tilki M., Inal S. (2004). Quality traits of geese eggs: 2. Effects of goose origine and storage time of eggs. Arch. Geflugelk., 68, 5: 230-234.

14.          www.dad.fao.org