Bieżący numer

Archiwum

Mikotoksyny fuzaryjne jako czynnik opurtynistyczny dla kokcydioz u kur
Maciej Tadeusz Gajęcki, Magdalena Gajęcka, Michał Dąbrowski, Łukasz Zielonka

 Kokcydie w swej większości są organizmami pasożytniczymi i wyposażone są w tzw. kompleks apikalny ułatwiający im wnikanie do komórek żywiciela a szczególnie do jelita czczego kurcząt, podczas pobierania paszy zanieczyszczonej sporulującymi oocystami. Z dotychczasowych doniesień naukowych wynika, że niektóre gatunki z rodzaju Eimeria (w zależności od stopnia inwazji pierwotniaków oraz wieku ptaków) powodują specyficzne pobudzenie układu immunologicznego. Wiadomo również, że w zaistniałej sytuacji komórki pośredniczące w odpowiedzi immunologicznej są komórkami dominującymi w jelitach zakażonych ptaków. Wiadomo również, że są to limfocyty śródnabłonkowe odpowiedzialne za kontrolowanie infekcji pierwotnej przy udziale subpopulacji limfocytów CD4+ i makrofagów oraz subpopulacji limfocytów CD8+ odgrywających ważną rolę w odporności na infekcje wtórne (Girgis i wsp., 2010).

Literatura

Abdelqader A., Al-Fataftah A.-R. Effect of dietary butyric acid on performance, intestinal morphology, microflora composition and intestinal recovery of heat-stressed broilers. Livest Science, 2016, 183, 78-83.

Baumgart D.C., Carding S.R. Inflammatory bowel disease: cause and immunobiology. Lancet, 2007, 369, 1627-40.

Bouhet S., Oswald I.P. The effects of mycotoxins, fungal food contaminants, on the intestinal epithelial cell-derived innate immune response. Vet Immunol Immunopathol, 2005, 108, 199-209.

Bracarense A.P., Lucioli J., Grenier B., Drociunas Pacheco G., Moll W.D., Schatzmayr G., Oswald I.P. Chronic ingestion of deoxynivalenol and fumonisin, alone or in interaction, induces morphological and immunological changes in the intestine of piglets. Br J Nutr, 2012, 107, 1776-86.

Briani C., Samaroo D., Alaedini A. Celiac disease: from gluten to autoimmunity. Autoimmun Rev, 2008, 7, 644-50.

Cario E. Bacterial interactions with cells of the intestinal mucosa: toll-like receptors and NOD2. Gut, 2005, 54, 1182-93.

Chow J., Lee S.M., Shen Y., Khosravi A., Mazmanian S.K. Host-bacterial symbiosis in health and disease. Adv Immunol, 2010, 107, 243-74.

Cornelissen J.B.W.J., Swinkels W.J.C., Boersma W.A., Rebel J.M.J. Host response to simultaneous infections with Eimeria acervulina, maxima and tenella: a cumulation of single responses. Vet Parasitol, 2009, 162, 58-66.

Dąbrowski M., Obremski K., Gajęcka M., Gajęcki M., Zielonka Ł. Changes in the subpopulations of porcine peripheral blood lymphocytes induced by exposure to low doses of zearalenone (ZEN) and deoxynivalenol (DON). Molecules, 2016, 21, 557; doi:10.3390/molecules21050557

De Angelis E., Monaci L., Visconti A. Investigation on the stability of deoxynivalenol and DON-3 glucoside during gastro-duodenal in vitro digestion of a naturally contaminated bread model food. Food Control, 2014, 43, 270-5.

Diekman M.A., Green M.L. Mycotoxins and reproduction in domestic livestock. J Anim Sci, 1992, 70, 1615-27.

Diesing A.K., Nossol C., Dänicke S., Walk N., Post A., Kahlert S., Rothkötter H.J., Kluess J. Vulnerability of polarised intestinal porcine epithelial cells to mycotoxin deoxynivalenol depends on the route of application. PLoS One, 2011, 6, e17472.

Dunbar B., Patel M., Fahey J., Wira C. Endocrine control of mucosal immunity in the female reproductive tract: Impact of environmental disruptors. Mol Cell Endocrinol, 2012, 354, 85-93.

FAO, Mycotoxins, 2013. <http://www.fao.org/food/food-safety-quality/a-z-306 index/mycotoxins/en/>

Gajęcka M., Przybylska-Gornowicz B. The low doses effect of experimental zearalenone (ZEN) intoxication on the presence of Ca2+ in selected ovarian cells from pre-pubertal bitches. Pol J Vet Sci, 2012, 15, 711-20.

Gajęcka M., Zielonka Ł., Gajęcki M. The effect of low monotonic doses of zearalenone on selected reproductive tissues in pre-pubertal female dogs – a review. Molecules, 2015, 20, 20669-87. doi:10.3390/molecules201119726

Gajęcki M., Gajęcka M., Zielonka Ł. Zagrożenia wynikające z obecności zearalenonu w tkankach ptaków. Polskie Drobiarstwo, 2015a, 5, 10-6.

Gajęcki M., Gajęcka M., Zielonka Ł. Wybrane wskaźniki toksokinetyczne niektórych fuzariotoksyn w tkankach ptaków. Polskie Drobiarstwo, 2015b, 12, 13-7.

Girgis G.N., Barta J., RGirishC.K.., Karrow N.A., Boermans H.J., Smith T.K. Effects of feed-borne Fusarium mycotoxins and an organic mycotoxin adsorbent on immune cell dynamics in the jejunum of chickens infected with Eimeria maxima. Vet Immunol Immunop, 2010, 138, 218-23.

Girgis G.N., Sharif S., Barta J.R., Boermans H.J., Smith T.K. Immunomodulatory effects of feed-borne Fusarium mycotoxins in chickens infected with coccidia. Exp Biol Med, 2008, 233, 1411-20.

Li Y., Xu Q., Zhang T., Gao M., Wang Q., Han Z., Shao Y., Ma D., Liu S. Host Avian Beta-Defensin and Toll-Like Receptor Responses of Pigeons following Infection with Pigeon Paramyxovirus Type 1. Appl Environ Microbiol, 2015, 81, 6415-24. doi:10.1128/AEM.01413-15

Marczuk J., Obremski K., Lutnicki K., Gajęcka M., Gajęcki M. Zearalenone and deoxynivalenol mycotoxicosis in dairy cattle herds. Pol J Vet Sci, 2012, 15(2), 365-72.

Maresca M. From the gut to the brain: journey and pathophysiological effects of the food-associated trichothecene mycotoxin deoxynivalenol. Toxins, 2013, 5, 784-820.

Maresca M., Fantini J. Some food-associated mycotoxins as potential risk factors in humans predisposed to chronic intestinal inflammatory diseases. Toxicon, 2010, 56, 282-94.

Maresca M., Yahi N., Younès-Sakr L., Boyron M., Caporiccio B., Fantini J. Both direct and indirect effects account for the proinflammatory activity of enteropathogenic mycotoxins on the human intestinal epithelium: stimulation of interleukin-8 secretion, potentiation of interleukin-1beta effect and increase in the transepithelial passage of commensal bacteria. Toxicol Appl Pharmacol, 2008, 228, 84-92.

Martin L.M., Wood K.M., McEwen P.L., Smith T.K., Mandell I.B., Yannikouris A., Swanson K.C. Effects of feeding corn naturally contaminated with Fusarium mycotoxins and/or a modified yeast cell wall extract on the performance, immunity and carcass characteristics of grain-fed veal calves. Anim Feed Sci Tech, 2010, 159, 27-34.

McMullen M., Jones R., Gallenberg D. Scab of Wheat and Barley: A Re-emerging 309 Disease of Devastating Impast. Plant Dis, 1997, 81, 1340-48.

Netea M.G., van de Veerdonk F.L., Kullberg B.J., Van der Meer J.W., Joosten L.A. The role of NLRs and TLRs in the activation of the inflammasome. Expert Opin Biol Th, 2008, 8, 1867-72.

Nowak A., Śliżewska K., Gajęcka M., Piotrowska M., Żakowska Z., Zielonka Ł., Gajęcki M. The genotoxicity of caecal water from gilts following experimentally induced Fusarium mycotoxicosis. Vet Med-Czech,  2015, 60(3), 133-40. doi: 10.17221/8058-VETMED

O’Flaherty S., Klaenhammer T.R. The role and potential of probiotic bacteria in the gut, and the communication between gut microflora and gut/host. Int Dairy J, 2010, 20, 262-8.

Oswald I.P., Desautels C., Laffitte J., Fournout S., Peres S.Y., Odin M., Le Bars P., Le Bars J., Fairbrother J.M. Mycotoxin fumonisin B1 increases intestinal colonization by pathogenic Escherichia coli in pigs.  Appl Environ Microbiol, 2003, 69, 5870-74.

Park S.H., Kim D., Kim J., Moon Y. Effects of Mycotoxins on Mucosal Microbial Infection and Related Pathogenesis. Toxins, 2015, 7, 4484-02.

Pinton P., Oswald I.P. Effect of deoxynivalenol and other type B trichothecenes on the intestine: A Review. Toxins, 2014, 6, 1615-43.

Pinton P., Tsybulskyy D., Lucioli J., Laffitte J., Callu P., Lyazhri F., Grosjean F., Bracarense A.P., Kolf-Clauw M., Oswald I.P. Toxicity of deoxynivalenol and its acetylated derivatives on the intestine: differential effects on morphology, barrier function, tight junction proteins, and mitogen-activated protein kinases. Toxicol Sci, 2012, 130, 180-90.

Piotrowska M., Śliżewska K., Nowak A., Zielonka Ł., Żakowska Z., Gajęcka M., Gajęcki M. The effect of experimental Fusarium mycotoxicosis on microbiota diversity in porcine ascending colon contents. Toxins, 2014, 6, 2064-81; doi:10.3390/toxins6072064

Przybylska-Gornowicz B., Tarasiuk M., Lewczuk B., Prusik M., Ziółkowska N., Zielonka Ł., Gajęcki M., Gajęcka M. The Effects of Low Doses of Two Fusarium Toxins, Zearalenone and Deoxynivalenol, on the Pig Jejunum. A Light and Electron Microscopic Study. Toxins, 2015, 7, 4684-705; doi:10.3390/toxins7114684

Qi Y., Yan B., Chen S., Chen H., Wang M., Jia R., Zhu D., Liua M., Liu F., Yang Q., Sun K., Wu Y., Chen X., Jing B., Cheng A. CpG oligodeoxynucleotide-specific goose TLR21 initiates an anti-viralimmune response against NGVEV but not AIV strain H9N2 infection. Immunobiology, 2016, 221, 454-61.

Strober W., Fuss I., Mannon P. The fundamental basis of inflammatory bowel disease. J Clin Invest, 2007, 117, 514-21.

Strugala V., Dettmar P.W., Pearson J.P. Thickness and continuity of the adherent colonic mucus barrier in active and quiescent ulcerative colitis and Crohn’s disease. Int J Clin Pract, 2008, 62, 762-9.

Śliżewska K., Nowak A., Gajęcka M., Piotrowska M., Żakowska Z., Zielonka Ł., Gajęcki M. Cecal enzyme activity in gilts following experimentally induced Fusarium mycotoxicosis. Pol J Vet Sci, 2015, 18, 191-7. DOI 10.1515/pjvs-2015-0024

Takahashi A., Kondoh M., Suzuki H., Watari A., Yagi K. Pathological changes in tight junctions and potential applications into therapies. Drug Discov Today, 2012, 17, 727-32.

Waśkiewicz A., Beszterda M., Kostecki M., Zielonka Ł., Goliński P., Gajęcki M.. Deoxynivalenol in gastrointestinal tract of immature gilts under per os toxin application. Toxins, 2014, 6, 973-87.

Wen K., Azevedo M.S.P., Gonzalez A., Zhang W., Saif L.J., Li G., Yousef A., Yuan L. Toll-like receptor and innate cytokine responses induced by lactobacilli colonization and human rotavirus infection in gnotobiotic pigs. Vet Immunol Immunopathol, 2009, 15, 3-4.

Wielogórska E., Elliott C.T., Danaher M., Connolly L. Validation and application of a reporter gene assay for the determination of estrogenic endocrine disruptor activity in milk. Food Chem Toxicol, 2014, 69, 260-6.

Woźniak B., Minta M., Stypuła-Trębas S., Radko L., Żmudzki J. Evaluation of estrogenic activity in animal diets using in vitro assai. Toxicol in Vitro, 2014, 28, 70-5.

Zielonka Ł., Waśkiewicz A., Beszterda M., Kostecki M., Dąbrowski M., Obremski K., Goliński P., Gajęcki M. Zearalenone in the Intestinal Tissues of Immature Gilts Exposed per os to Mycotoxins. Toxins, 2015, 7, 3210-23.

Zielonka Ł., Zwierzchowski W., Obremski K., Gajęcka M., Jakimiuk E., Gajęcki M. An evaluation of selected indicators of immune response (IL-1Β, IL-4, IL-6, SAA, and HP) in pigs fed a diet containing deoxynivalenol, T-2 toxin and zearalenone. Bull Vet Inst Pulawy, 2010, 54, 631-5.

Zinedine A., Soriano J.M., Moltó J.C., Mañes J. Review on the toxicity, occurrence, metabolism, detoxification, regulations and intake of zearalenone: an oestrogenic mycotoxin. Food Chem Toxicol, 2007, 45, 1-18.