Bieżący numer

Archiwum

Barwniki stosowane w paszach dla niosek, mające wpływ na intensywność wybarwienia żółtka ja
mgr inż. Krystyna Jakubowska, mgr inż. Marcin Różewicz

Jedną z cech branych pod uwagę przez konsumentów przy zakupie jaj spożywczych jest intensywność wybarwienia żółtka. Rozpropagowana została w ostatnim czasie opinia, że intensywna barwa żółtka związana jest z wyższymi walorami prozdrowotnymi. Jednak oprócz tej opinii również wiele osób wskazuje na to, że dokonują wyboru jaj o pomarańczowożółtej barwie żółtka z przyczyn związanych wyłącznie z ich wyglądem. Część konsumentów wskazuje również na związek barwy żółtka z jego smakowitością. Według Strojny i wsp. (1998) barwa żółtka jest drugim co do ważności kryterium wyboru jaj spożywczych, zaraz po świeżości, stosowanym przez konsumentów. Sprawia to, że w ślad za tymi opiniamizarówno wytwórnie paszowe, jak i hodowcy dodają do paszy specjalne barwniki mające wpłynąć na tę cechę. Mogą one być pochodzenia naturalnego, pozyskiwane głównie z surowców roślinnych, ale również uzyskiwane syntetycznie. Do substancji wpływających na kolor żółtka należą m.in. karotenoidy i ksantofile.