Bieżący numer

Archiwum

Badania naukowe podstawą postępu i doskonalenia technologii chowu drobiu - część I
Joanna Sobczak, Tadeusz Waligóra

Od wielu lat wśród konsumentów na całym świecie, niezależnie od przekonań religijnych, kultur, trendów reklamowych, zaleceń dietetyków itp., preferowane jest spożywanie mięsa i przetworów drobiowych. O niezwykłych zaletach jaja wiedziano już w czasach prehistorycznych, czego wyrazem było udomowienie ok. 4.000 lat temu kura bankiwa (Gallus gallus), który uważany jest za dzikiego przodka kury domowej. Ponadto, ze względu na niewielkie gabaryty ciała, wszystkożerność ptaków i brak agresji w zachowaniu, utrzymywanie ich nie było kłopotliwe – nawet przy koczowniczym trybie życia ludzi. Drób stał się rezerwuarem łatwo dostępnego pokarmu – mięsa i jaj. Z powodu tych właśnie zalet udomowione ptaki stały się zwierzętami towarzyszącymi człowiekowi, utrzymywanymi i wykorzystywanymi przez niego, zależnie od potrzeb i możliwości. Nawet w niezamożnych gospodarstwach wiejskich, na podwórzach i w obejściu kręciło się zawsze stadko kur, kaczek i gęsi (rzadziej delikatnych indyków) w poszukiwaniu jedzenia, nie stwarzając właścicielom wielkiego kłopotu. W miarę postępu cywilizacyjnego i zwiększającego się popytu na jaja, a szczególnie mięso drobiowe, spostrzeżono, że opłaci się utrzymywanie drobiu jako źródła Literatura

Literatura:

Elson A., Designs for feeders and drinkers, World poultry, July 1987.
Kühl H., Hilling J., Mechanisierte Geflügelproduction, VEB Deutscher Landwirstschaftverlag, Berlin 1969.
Waligóra T. i in., , Synteza wyników badań nad wprowadzaniem bateryjnego chowu brojlerów, Prace IBMER, Poznań 1980.
Waligóra T. i in., Synteza wyników badań nad wprowadzaniem bateryjnego chowu kur nieśnych, Prace IBMER, Poznań 1984.
Sławin P.M., Kompleksnaja mechanizacja i awtomatyzacja promyszlennowo pticewodstwa, Kołos – Moskwa 1978.
Sobczak J., Waligóra T., Badania modeli poideł dla indyków, Problemy Inżynierii Rolniczej 1997, 3(17).
Sobczak J. i in.,  Badania kwalifikacyjne linii paszowej DP 165, Prace IBMER, Poznań 1985.
Waligóra T. i in., Badania testacyjne przenośnika krążkowego produkcji OBR MPZ MEPROZET Gdańsk, Prace IBMER, Poznań 1979.

Goździecki M., Świątkiewicz H., Przenośniki, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne 1975. dodatkowego dochodu. Stopniowo zmieniły się również sposoby utrzymania ptaków.