Bieżący numer

Archiwum

Skaza moczanowa u drobiu
Małgorzata Bednarczyk

 Na skazę moczanową narażone są wszystkie ptaki domowe w każdym wieku, natomiast u dzikiego ptactwa choroba ta występuje rzadziej. Skaza moczanowa jest zaburzeniem metabolicznym, związanym z nieprawidłowościami w pracy nerek. Choroba, którą może powodować wiele czynników, przebiega jako jedyne schorzenie, bądź w połączeniu z innymi. Często pojawia się w wyniku nieprawidłowego karmienia.

Literatura

1.            Bielińska H., Charakterystyka gęsi owsianych Białych Kołudzkich i ras regionalnych, Przyzagrodowy chów gęsi, s. 6.

2.            Borzemska W.B., Vademecum chorób drobiu, 1984, s. 182–6, 182–9, 250–2, 292–4.

3.            Dolka I., Dolka B., Zmiany sekcyjne i histopatologiczne w wątrobie w przebiegu niektórych chorób ptaków. Część III. Choroby niezakaźne, metaboliczne i nowotworowe, Życie Weterynaryjne 2012, 87(9), s. 744.

4.            Kaczmarek S.A., Drób nieśny – choroby metaboliczne o podłożu żywieniowym (Metabolic disorders in laying hens), XII Forum Zootechniczno-Weterynaryjne, Poznań 14–15 kwietnia 2016, s. 84–5.

5.            Wachnik Z.,        Choroby drobiu, 1984, s. 162–5.