Bieżący numer

Archiwum

Wirusowe zapalenie wątroby u drobiu
Wojciech Kozdruń, Hanna Czekaj, inż. Natalia Styś – Fijoł

Choroby wirusowe drobiu stanowią największe zagrożenie w wielkostadnej produkcji drobiarskiej. Jednym z zagrożeń są zakażenia wirusowe, w przebiegu których występuje jako objaw charakterystyczny zapalenie wątroby. Można tutaj wymienić: zapalenie wątroby u kacząt oraz ostatnio coraz częściej opisywane zapalenie wątroby typu E u kur.
Jedną z najgroźniejszych chorób zakaźnych występujących u kaczek jest wirusowe zapalenie wątroby kacząt (DH – duck hepetitis).
Czynnikiem etiologicznym tej choroby są trzy różne wirusy. DH typu 1 wywołane jest przez picornawirus, typu 2 przez astrowirus natomiast typu 3 również przez picornawirus, jednak odmienny antygenowo od typu 1 i o znacznie mniejszej zjadliwości. Największe znaczenie epidemiologiczne ma DH typu 1 (4, 13).

Literatura:

Ding Ch., Hang D.: Molecular analysis of ducks hepatitis virus type 1. Virol., 2007, 361, 9 – 17.
Farmer H., Chalmers W.S.K., Woolcock P.R.: The duck fatty kidney syndrome – an aspect of duck viral hepatitis. Avian Pathol., 1987, 16, 227 – 236.
 Gaździński P. Cąkała A.: Badania nad występowaniem u kaczek swoistych przeciwciał przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby. Medycyna Wet., 1975, 5, 291 – 292.
Gough R.E., Borland E.D., Keymer L.F., Stuart J.C.: An outbreak of duck hepatitis type II in commercial ducks. Avian Pathol., 1985, 14, 227 – 236.
Liu G., Wang F., Zheng N., Yun T., Yu B., Huang J., Chen J.: Genetic diversity of the VP1 gene of duck hepatitis virus type I (DHV – 1) isolates from southeast China is related to isolate attenuation. Virus Res., 2008, 137, 137 – 141.
Marek K.: Wirusowe zapalenie wątroby kacząt w Polsce. Biuletyn II Zjazdu PTNW, Wrocław, 1962, 207.
Meng X. J.: Hepatitis E virus: Animal reservoirs and zoonotic risk. Vet Microbiol., 2010, 140, 256 – 265.
Meng X. J., Shivaprasad H.L., Payne C.: Avian heapatitis E virus infections. Diseases of Poultry, 12 – th ed. By Y. M. Saif, Blackwell Publishing, 2008, Chapter 14, 441 – 447.
Shi S., Cheng L., Fu G., Chen H., Chen Z., Yang W., Su J., Huang Y.: Genomic sequence of a new serotype duck hepatitis virus. Wei Sheng Wu Xue Bao., 2009, 49, 309 – 315.
Troxler S., Pać K., Prokofieva I., Liebhart D., Chodakowska B., Furmanek D., Hess M.: Subclinical circulation of avian hepatitis E virus within a multiple – age rearing and broiler breeder farm indicates persistence and vertical transmission of the virus. Avian Pathol., 2014, 43, 310 – 318.
 Tseng Ch. H., Tsai H.J.: Molecular characterization of a new serotype of duck hepatitis virus. Virus Res., 2007, 126, 19 – 31.
Wang L., Pan M., Fu Y., Zhang D.: Classification of ducks hepatitis virus into three genotypes based on molecular evolutionary analysis. Virus Genes, 2008, 37, 52 – 59.

Woolcock P.R.: Duck hepatitis. Diseases of Poultry, 12 – th ed. By Y. M. Saif, Blackwell Publishing, 2008, Chapter 13, 373 - 384.