Bieżący numer

Archiwum

Syndrom spadku nieśności
Małgorzata Bednarczyk

 Ptaki mogą zapaść na choroby o etiologii bakteryjnej, wirusowej, grzybiczej, pasożytniczej lub innej. Choroby o podłożu wirusowym są szczególnie niebezpieczne ze względu na szybkość ich rozprzestrzeniania. Potrafią poczynić znaczne szkody w produkcji drobiarskiej. Syndrom spadku nieśności (EDS’76), choroba wywołana przez adenowirus, występuje u niosek w stadach reprodukcyjnych i towarowych w okresie nieśności. Choroba może powodować znaczne straty na fermach produkujących jaja. W przypadku tej choroby najważniejsza jest profilaktyka w postaci szczepień.

Literatura:

1.         Borzemska W.B., Vademecum chorób drobiu, 1984, s. 80–6.
2.         Koncicki A., Bioasekuracja na fermach drobiu, [w:] red. Jankowski J., Hodowla i użytkowanie drobiu, 2012, s. 507.
3.         Mikulska M., Mikulski D., Kury. Chów pozafermowy, 1998, s. 54–5.
4.         Niczyporuk J.S., Samorek-Salamonowicz S., Czekaj H., Adenowirusy ptasie, Życie Weterynaryjne, 2010, 85(10), s. 822–4.
5.         Niemiec J., Hodowla i użytkowanie kur nieśnych, [w:] red. Jankowski J., Hodowla i użytkowanie drobiu, 2012, s. 300.
6.         Rachwał A., Wokół jaja – część II, OID (293) 2/2016, s. 34.