Bieżący numer

Archiwum

Badania naukowe podstawą postępu i doskonalenia technologii chowu drobiu Część II
Joanna Sobczak, Tadeusz Waligóra

Od wielu lat konsumenci na całym świecie, niezależnie od przekonań religijnych, kultur, trendów reklamowych, zaleceń dietetyków itp., preferują spożywanie mięsa i produktów drobiowych. O niezwykłych zaletach jaja wiedziano już w czasach prehistorycznych, czego wyrazem było udomowienie ok. 4.000 lat temu kura bankiwa (Gallus gallus), który uważany jest za dzikiego przodka kury domowej. Ponadto, ze względu na niewielkie gabaryty ciała, wszystkożerność ptaków i brak agresji w zachowaniu, utrzymywanie ich nie było kłopotliwe nawet przy koczowniczym trybie życia ludzi. Drób stał się rezerwuarem łatwo dostępnego pokarmu – mięsa i jaj. Dla tych właśnie zalet udomowione ptaki stały się zwierzętami towarzyszącymi człowiekowi, utrzymywanymi i wykorzystywanymi przez niego zależnie od potrzeb i możliwości. Nawet w niezamożnych gospodarstwach wiejskich, na podwórzach i w obejściu kręciło się zawsze stadko kur, kaczek i gęsi (rzadziej delikatnych indyków) w poszukiwaniu jedzenia, nie stwarzając właścicielom wielkiego kłopotu. W miarę postępu cywilizacyjnego i zwiększającego się popytu na jaja, a szczególnie mięso drobiowe, spostrzeżono, że opłaci się utrzymywanie drobiu jako źródła dodatkowego dochodu. Stopniowo zmieniły się również sposoby utrzymania ptaków.

Literatura

1.         Świerczewska E., Stępińska M., Niemiec J., Chów kur, Fundacja Rozwój SGGW, 1995, ISBN 83-86241.
2.         Niewiarowicz A., Hojan-Lubawa U., Płotka A., Tarkowski W., Woś Z., Technologia jaj, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1970.
3.         Sobczak J., Waligóra T., Wpływ systemu chowu na uszkodzenia jaj, Roczniki Naukowe Zootechniki, 2002, Zeszyt 16, s. 153–6.
4.         Sobczak J., Badania czynników decydujących o wyborze gniazd przez kury nieśne, Roczniki Naukowe PTZ, 2013, T. 9, 2.
5.         Nowak A., Sobczak J., Wpływ technicznych czynników systemów chowu kur nieśnych na zanieczyszczenie skorup jaj spożywczych, Prace IBMER Poznań 2005.
6.         Nowak A., Wpływ techniki i technologii chowu kur nieśnych na czystość jaj – rozprawa doktorska, IBMER Poznań 2007.
7.         Praca zbiorowa, Krajowy System Maszyn Rolniczych, IBMER Warszawa 1988.
8.         Sobczak J., Przydatność przestrzennej technologii utrzymania kur nieśnych jako alternatywy dla chowu klatkowego. Rozprawa habilitacyjna, 2001.
9.         Tüller R., Konventional oder alternativ – Kompromisse sind unvermeidbar, DGS Magazin, 1996, Woche 27/96 (Krefeld).
10.       Loick A., Die Haltungssysteme kritisch betrachtet, DGS Magazin, 1996., Woche 44.
11.       Wężyk St., Reperkusje ekonomiczne ograniczenia chowu klatkowego kur nieśnych, Ogólnopolski Informator Drobiarski, 2008.
12.       Wężyk St., Nowe koncepcje w odniesieniu do kur nieśnych, Polskie Drobiarstwo 2000, Nr 6.

13.       Wężyk St., Wpływ systemu utrzymania kur na jakość jaj spożywczych, Międzynarodowa Konferencja w Instytucie Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN, Jastrzębiec 2005.