Bieżący numer

Archiwum

Niekonwencjonalne surowce i dodatki paszowe stosowane w żywieniu drobiu
Marcin Różewicz

W wielkotowarowej produkcji drobiu stosuje się wyłącznie pasze pełnoporcjowe, skomponowane tak, aby pokryć zapotrzebowanie wysokoprodukcyjnych ptaków. Głównymi komponentami są zazwyczaj zboża krajowej produkcji, stosowane jako źródła energii, tłuszcze służące do podniesienia zawartości energii w mieszankach paszowych, szczególnie dla kurcząt brojlerów, oraz surowce białkowe, w tym głównie poekstrakcyjna śruta sojowa lub rzepakowa. Szczególnie poekstrakcyjna śruta sojowa, która jest importowana przeważnie z Argentyny i USA, stanowi problem, gdyż wahania kursu dolara, jak i duże uzależnienie od aktualnych zbiorów u czołowych producentów, mogą negatywnie odbijać się na cenach pasz, a co za tym idzie wynikach ekonomicznych całej produkcji drobiarskiej. Z tych powodów poszukuje się innych źródeł białka, jak również surowców mających wpłynąć korzystnie na jego wykorzystanie, ale także niekonwencjonalnych surowców i dodatków paszowych, mogących korzystnie wpływać na wyniki produkcyjne i ekonomiczne. Badania prowadzone w tym celu koncentrują się na możliwości uzyskania korzystniejszych wyników produkcyjnych ptaków, jak również wpływie na ich zdrowotność oraz jakość uzyskiwanych produktów końcowych w postaci mięsa czy jaj. Poszukuje się więc wariantów receptur mieszanek opracowanych w oparciu o najnowsze trendy żywieniowe, nowe i niekonwencjonalne, dotychczas niestosowane surowce i dodatki, przy jednoczesnym uwzględnieniu zapotrzebowania szybkorosnących kurcząt brojlerów i wysokoprodukcyjnych kur niosek. Dzięki prowadzonym badaniom, polegającym na określaniu wartości odżywczej przy stałej kontroli surowców oraz późniejszym badaniom nad zastosowaniem ich w żywieniu ptaków, można potwierdzić lub wykluczyć możliwości szerszego zastosowania tych surowców na większą skalę bezpośrednio w przemyśle paszowym.

Literatura:

Ayerza R., Coates W., 1999. An ω-3 fatty acid enriched chia diet: Influence on egg fatty acid composition, cholesterol and oil content. Canadian Journal of Animal Science, 79(1): 53-58.
Ayerza R., Coates W., 2002. Dietary levels of chia: Influence on hen weight, egg production and sensory quality, for two strains of hens. British Poultry Science Volume 43, Issue 2, 283-290.
Ayerza R., Coates W., Lauria M., 2002. Chia seed (Salvia hispanica L.) as an omega-3 fatty acid source for broilers: influence on fatty acid composition, cholesterol and fat content of white and dark meats, growth performance, and sensory characteristics. Poultry Science (2002) 81 (6): 826-837.
Bennett D. C., Yee A., Rhee Y.-J., Cheng K. M., 2011. Effect of diatomaceous earth on parasite load, egg production, and egg quality of free-range organic laying hens. Poultry Science (2011) 90 (7): 1416-1426.
Brzóska,F.2014. http://www.izoo.krakow.pl/zalaczniki/prace_badawcze/Prace_badawcze_2014.pdf
Carlisle E.M. 1980. A silicon requirement for normal skull formation in chicks.  J Nutr. 1980 Feb;110(2):352-359.
Chand N.,  Khan N., Sultan S.,  Mushtaq A., Mushtaq M., Rafiullah M. 2012. Hepatoprotective role of milk thistle (Silybum marianum) in meat type chicken fed aflatoxin B1 contaminated feed. Pakistan Veterinary Journal . Jul-Sep2012, Vol. 32 Issue 3, p443-446. 4p.
Chand N., Din M., Durrani F. R., Subhan Qureshi M.,  Sahibzada Ullah S. 2011. Protective effects of milk thistle (Silybum marianum) against aflatoxin B1 in broiler chicks. Asian-Aust. J. Anim. Sci. Vol. 24, No. 7 : 1011 – 1018.
Gaweł A.,  Kotoński B., Madej J. A., Mazurkiewicz M. 2003. Wpływ sylimaryny na efektywność tuczu kurcząt i indyków oraz produkcyjność kur stada reprodukcyjnego. Med. Wet. 06/2003 (59), 517-520.
Grizzle J., Hadley T. L., Rotstein D. S., Perrin S. L., Gerhardt L. E.,  Beam J. D., A. M. Saxton, Jones M. P., Daniel G. B. 2009. Effects of dietary Milk Thistle on blood parameters, liver pathology, and hepatobiliary scintigraphy in white carneaux pigeons (Columba livia) challenged with B1 aflatoxin. Journal of Avian Medicine and Surgery 23(2):114-124.
Grossmann ME, Mizuno NK, Schuster T, Cleary MP. 2010. Punicic acid is an omega-5 fatty acid capable of inhibiting breast cancer proliferation. Int J Oncol. Feb;36(2):421-6.
 Hosseini S. M, Amoli M., Modaresi S. J. 2014.   Effect of different Pomegranate seed pulp levels on performance traits and some blood parameters of broilers. Animal Production Research, Vol. 3, No. 2, 2014 (29-38).
Jakubowska K., Różewicz M., Laskowski S. 2015. Żwirek - jego rola w żywieniu i procesie trawienia u drobiu. Polskie Drobiarstwo 09/2015, 64-66.
Korczyński M., Opaliński S., Świniarska M., Dobrzański Z., Wilk R., Chojnacka K., Rój E. 2015. Zastosowanie alg morskich w żywieniu kur nieśnych oraz ich wpływ na parametry produkcyjne i jakościowe jaj.  Materiały konferencyjne XXVII Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie PB WPSA „Nauka praktyce – praktyka nauce” Materiały konferencyjne  14-16.09.2015 r. Bydgoszcz, 211.
Pachnik M., Milczarek A., Osek M., Jakubowska K., 2015 - Nutritional evaluation of guar meal as a protein source for broiler chickens, XLIV Scientific Session “Nutrition of livestock, companion and wild animals” Warsaw, 16/17 June 2015, 38.
Ross E., 1990. The Nutritional Value of Dehydrated, Blue-Green Algae (Spirulina plantensis) for Poultry. Poultry Science (1990) 69 (5): 794-800.
Szymczyk B., Szczurek  W.2015 Profil kwasów tłuszczowych i zawartość cholesterolu w żółtkach jaj od kur żywionych paszą z dodatkiem oleju z pestek granatów. Materiały konferencyjne XXVII Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie PB WPSA „Nauka praktyce – praktyka nauce” Materiały konferencyjne  14-16.09.2015 r. Bydgoszcz, 210.
Szymczyk B., Szczurek  W.2015. Wpływ oleju z pestek granatów na wyniki produkcyjne kur nieśnych i jakość jaj.  Materiały konferencyjne XXVII Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie PB WPSA „Nauka praktyce – praktyka nauce” Materiały konferencyjne  14-16.09.2015 r. Bydgoszcz, 209.
Tabasum-Ahmed S., Manirul I. M.,. Rubayet A.B.M, Hong-Seok M., Ye-Jin K., Chul-Ju Y. :2015. Meat composition, fatty acid profile and oxidative stability of meat from broilers supplemented with pomegranate (Punica granatum L.) by-products. Food Chemistry Volume 188, 1 December,  481–488.
Trziszka T., Łukaszewicz E., Bobak Ł., Kowalczyk A., Adamski M., Dobrzański Z. 2014. Wpływ wzbogacenia paszy algami morskimi i siemieniem lnianym na skład morfologiczny i cechy fizykochemiczne jaj przepiórek japońskich. ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 2014, 6 (97), 138 – 149.

Viladomiu M., Hontecillas R., Lu P., Bassaganya-Riera J, 2013.Preventive and Prophylactic Mechanisms of Action of Pomegranate Bioactive Constituents, Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine Volume 2013,