Bieżący numer

Archiwum

Klasyfikacja i charakterystyka włókien mięśniowych
Magdalena Górska, Dorota Wojtysiak

Makro i mikrostruktura mięśni szkieletowych
Mięśnie szkieletowe stanowią jednostki anatomiczne układu mięśniowego, które wykazują liczne funkcje, takie jak: wykonywanie skurczu, generowanie siły mięśniowej, umożliwienie lokomocji, realizację podstawowych funkcji życiowych, utrzymanie podstawy ciała, wytwarzanie ciepła oraz ochronę dla naczyń i nerwów. Mięsień składa się z dwóch części: brzuśca i ścięgna. Brzusiec stanowi część aktywną mięśnia, gdyż wykazuje on zdolność kurczenia się. Z kolei ścięgno jest częścią bierną, nie kurczy się, lecz służy jedynie umocowaniu mięśnia do kości (Przespolewska i in., 2014). Mięśnie szkieletowe zbudowane są z wielu równolegle ułożonych obok siebie włókien mięśniowych o mocno zróżnicowanej długości, które tworzą wiązki. W każdej wiązce znajduje się od kilku do nawet kilkuset włókien mięśniowych, które charakteryzują się wyraźnym prążkowaniem.
Literatura:
Ashmore C.R., Tompkins G., Doerr L. (1972). Postnatal development of muscle fibre types in domestic animals. J. Anim. Sci., 34: 37-41.
Brocks L., Hulsegge B., Merkus G. (1998). Histochemical characteristic in relation to meat quality properties in the Longissimus Lumborum of fast and lean growing lines of Large White pigs. Meat Sci., 50: 411-420.
Brooke M.H., Kaiser K. (1970). Muscle fibre type: how many and what kind? Arch. Neurol., 23: 369-370.
Cameron N.D., Oksbjerg N., Henckel P., Nute G., Brown S., Wood J.D. (1998). Relationships between muscle fibre traits with meat and eating quality in pigs. BSAS Annual Meeting, 123.
Čandek-Potokar M., Lefaucheur L., Žlender B., Bonneau M. (1999). Effect of slaughter weight and/or age on histological characteristic of pig longissimus dorsi muscle as related to meat quality. Meat Sci., 52: 195-203.
Cichocki T., Litwin J.A., Mirecka J. (2009). Kompendium histologii. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków, s. 165.
Dubowitz V., Pearse A.G.E. (1960). A comparative histochemical study of oxidative enzyme and phosphorylase activity in skeletal muscle. Histochemie, 2: 105-109.
Elminowska-Wenda G. (2007). Mikrostruktura mięśni szkieletowych drobiu i świń w zależności od wybranych czynników genetycznych i żywieniowych. Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego. Rozprawy numer 126.
Gauthier G. F. (1969). On the relationship of ultrastructural and cytochemical features to color in mammalian skeletal muscle. Z. Zellforsch mikrosk. Anat., 95: 462-482.
Greaser M.L., Okach H., Sośnicki A. (2001). Role of the fibres type in meat quality. Proceedings of the 47th International Congress of Meat Science and Technology, August 26-31 Kraków, 1: 34-37.
Guth L., Samaha F. (1970). Procedure for  the histochemical demonstration of actomyosin ATPase. Exp. Neurol. 28: 365-367.
Kristensen L., Therkildsen M., Riis B., Sorensen M.T., Oksbjerg N., Purslow P.P., Ertbjerg P. (2002). Dietary-induced changes of muscle growth rate in pigs: effects on in vivo and postmortem muscle proteolysis and meat quality. J. Anim. Sci., 80: 2862-2871.
Lefaucheur L., Milan D., Ecolan P., Le Callennec C. (2004). Myosin heavy chain composition of different skeletal muscles in Large White and Meishan pigs. J. Anim. Sci., 82, 1931-1941.
Peter J.B., Barnard R.L., Edgerton V.R., Gillespie C.A., Stempel K.E. (1972). Metabolic profiles of three fiber types of skeletal muscle in guinea pigsand rabbits. Biochem., 11: 2627-2633.
Przespolewska H., Kobryń H., Szara T., Bartyzel B.J. (2014). Podstawy anatomii zwierząt domowych. Wydawnictwo Wieś Jutra, s. 46-47.
Sawicki W., Malejczyk J. (2014). Histologia. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, s. 277.
Schiaffino S., Gorza L., Sartore S., Saggin L., Ausoni S., Vianello M., Gundersen K., Lomo T. (1989). Three myosin heavy chain isoforms in type 2 skeletal muscle fibres. J. Muscle Res. Cell Motil., 10, 197-205.
Wegner J., Fiedler I., Kłosowska D., Kłosowski B., Ziegan B. (1993). Veränderungen der Muskelfasertypenverteilung im m. longissimus dorsi von Ebern während des Wachstums dargestellt mit verscheidenen histochemischen Methoden. Anat. Histol. Embryol., 22: 355-359.
Zhang W. (2009). Involvement of protein degradation, calpain autolysis and protein nitrosylation in fresh meat quality during early postmortem refrigerated storage. Meat Sci., Graduate Theses and Dissertations. Paper 10623.