Bieżący numer

Archiwum

Anemia zakaźna kurcząt - praktyczny przegląd aktualnego stanu wiedzy wraz z analizą przypadku terenowego – Cz.II.
Marcin Śmiałek, Adam Śmiałek, Andrzej Koncicki

Anemię zakaźną kurcząt (Chicken Infectious Anemia - CIA) można określić jako jednostkę chorobową, która aktualnie rzadko manifestuje się klinicznie. Najczęstszą konsekwencją zakażenia wirusami CIA (CIAV) jest rozwój jej subklinicznej postaci skutkującej immunosupresją, będącą przyczyną dotkliwych strat produkcyjnych. Kliniczna postać choroby najczęściej miewa związek z pozyskaniem piskląt o niezadowalającym statusie immunologicznym lub zakażonych pionowo, co może być bezpośrednią konsekwencją błędów popełnianych na etapie układania i realizacji kalendarza szczepień w trakcie odchowu stada reprodukcyjnego.
 
Literatura:
1)            Adair B.M..: Immunopathogenesis of chicken anemia virus infection. Dev Comp Immunol. 2000, 24: 247-255.
2)            Fang L., Li X., Ren Z., Li Y., Wang Y., Cui Z., Chang S., Zhao P.: Effect of Low Dose of Chicken Infectious Anemia Virus in Attenuated Vaccine on SPF Chicken Body Weight and Vaccine Immune Antibody. Bing Du Xue Bao. 2016, 32: 190-194.
3)            Minta Z.: Zakaźna anemia kurcząt (Chicken Infectious Anemia - CIA). w: Choroby Drobiu, Mazurkiewicz M. (red.) Wydawnictwo UP we Wrocławiu; 2011: 431 - 438.
4)            Noteborn M.H..: Chicken anemia virus induced apoptosis: underlying molecular mechanisms. Vet Microbiol. 2004, 98: 89-94.
5)            Olszewska M., Śmietanka K., Świętoń E., Minta Z.: Występowanie i charakterystyka molekularna wirusów anemii zakaźnej kurcząt. Aktualne problemy w patologii drobiu ze szczególnym uwzględnieniem chorób układu oddechowego. 26-27 czerwca 2014 r., Wrocław: 83-88.
6)            Sawant P.M., Dhama K., Rawool D.B., Wani M.Y., Tiwari R., Singh S.D., Singh R.K.: Development of a DNA vaccine for chicken infectious anemia and its immunogenicity studies using high mobility group box 1 protein as a novel immunoadjuvant indicated induction of promising protective immune responses. Vaccine. 2015, 33: 333-340.
7)            Schat K.A., Martins N.R., O'Connell P.H., Piepenbrink M.S.: Immune complex vaccines for chicken infectious anemia virus. Avian Dis. 2011, 55: 90-96.
8)            Shen S.Y., Chang W.C., Yi H.H., Tsai S.S., Liu H.J., Liao P.C., Chuang K.P.: Development of a subunit vaccine containing recombinant chicken anemia virus VP1 and pigeon IFN-γ. Vet Immunol Immunopathol. 2015, 167: 200-204.
9)            Wani M.Y., Dhama K., Latheef S.K., Barathidassan R., Tiwari R., Chakraborty S., Chawak M.M., Singh S.D.: Experimental pathological studies of an Indian chicken anaemia virus isolate and its detection by PCR and FAT. Pak J Biol Sci. 2014, 6: 802-811.
10)         Wani M.Y., Dhama K., Malik Y.S.: Impact of virus load on immunocytological and histopathological parameters during clinical chicken anemia virus (CAV) infection in poultry. Microb Pathog. 2016, 96: 42-51.
11)         Zhang X., Wu B., Liu Y., Chen W., Dai Z., Bi Y., Xie Q.: Assessing the efficacy of an inactivated chicken anemia virus vaccine. Vaccine. 2015, 33: 1916-1922.