Bieżący numer

Archiwum

Białaczki kur
Małgorzata Bednarczyk

Mimo ciągłego postępu w medycynie weterynaryjnej wciąż istnieją choroby wirusowe, przeciwko którym nie ma szczepionki oraz których leczenia nie opracowano. Do takich chorób należą m.in. białaczki ptasie (avian leukosis), wywołujące zmiany nowotworowe.
Przyczyny
                Białaczki u kur wywoływane są przez wirusy, należące do onkowirusów ptasich typu C z rodziny Retroviridae, podrodziny Oncoviridae. W zależności od szczepu, wirusy wywołują: białaczkę limfoidalną (limfomatozę, białaczkę trzewiową), białaczkę czerwonokrwinkową (erytroblastozę, erytroleukozę) i białaczkę szpikową (mieloblastozę, granuloblastozę) [Borzemska, 1984]. Białaczka limfatyczna (limfoidalna, lymphoid leukosis – LL) jest najczęściej spotykaną postacią białaczki u kur (75%), dotyczy ptaków dorosłych w wieku powyżej 4 mies. Erytroblastoza (białaczka erytrocytarna, erythroblastosis – ER) występuje przede wszystkim u kur dorosłych (Dolka i Dolka, 2012). Białaczka mieloidalna (myeloid leukosis – ML) jest w ostatnich latach dominującym typem białaczki, zwłaszcza w stadach reprodukcyjnych kur mięsnych. Wirusy ptasich białaczek występują w warunkach naturalnych przede wszystkim u kur, rzadziej u bażantów, przepiórek, perlic (Minta, 2005). Najbardziej wrażliwe na zakażenie są ptaki w pierwszych 3 tyg. życia, a najwyższa zachorowalność pojawia się w wieku 5–10 mies. Im wyższa przemiana materii u ptaków, tym większa jest podatność na zachorowanie.
Literatura:
1.            Borzemska W.B., Vademecum chorób drobiu, 1984, s. 51–7.
2.            Dolka I., Dolka B., Zmiany sekcyjne i histopatologiczne w wątrobie w przebiegu niektórych chorób ptaków. Część III. Choroby niezakaźne, metaboliczne i nowotworowe, Życie Weterynaryjne, 2012, 87(9), s. 742–8.
3.            Gomringer A.-K., Kury moje hobby, 2014, s. 97.
4.            Minta Z., Białaczki ptasie (Avian leukosis – AL), [w:] Choroby drobiu, pod red. Mazurkiewicz M., 2005, s. 445–53.
5.            Nair V., Jones R.C., Gough R.E., Herpesviridae, [w:] Choroby drobiu, pod red. Pattison M. i in., 2011, s. 309.
6.            Niemczak H., Poradnik drobiarski, weterynaryjno-hodowlany, 1998, s. 115-7.
7.            Wachnik Z., Choroby drobiu, 1984, s. 351–8.