Bieżący numer

Archiwum

Uwarunkowanie genetyczne efektywności wykorzystania paszy
Magdalena Graczyk, Tomasz Szwaczkowski

31 stycznia 2017 roku dobiega końca realizacja projektu „Kompleksowe  podejście do optymalizacji wydajności paszy zwierząt gospodarskich monogastrycznych i ograniczenia negatywnego wpływu produkcji zwierzęcej na środowisko” (akronim: ECO-FCE), finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 7. Programu Ramowego. W skład konsorcjum naukowego, koordynowanego przez Uniwersytet Królowej (Queen’s University) w Belfaście, wchodzi dwanaście jednostek naukowych (w tym trzy ośrodki naukowe z Polski: Katedra Biotechnologii i Biochemii Zwierząt Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy; Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie; Katedra Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt oraz Katedra Fizjologii i Biochemii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu) oraz sześć firm komercyjnych. Unia Europejska nakłada na uczestniczące państwa obowiązek partycypacji w kosztach realizacji projektów. Stąd „polska” część ECO-FCE współfinansowana jest przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także uczestniczące jednostki naukowe (jako tzw. wkład własny). Analogiczne regulacje dotyczą pozostałych ośmiu państw. Cele i założenia projektu zostały już omówione na łamach Polskiego Drobiarstwa  (Stadnicka i in., 2014). Wśród wielu interdyscyplinarnych, kompleksowych badań znaczące miejsce zajęło poznanie genetycznych mechanizmów efektywności wykorzystania paszy u kur. Było to wspólnym przedsięwzięciem wielkiego koncernu drobiarskiego Cobb-Vantress (Siloam Springs, AR, USA), Instytutu Biologii Zwierząt Hodowlanych im. Leibniza w Dummerstorfie (Niemcy) oraz Katedry Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt UP w Poznaniu.
Literatura
Ambo M., Moura A.S.A.M.T., Ledur M.C., Pinto L.F.B., Baron E.E., Ruy D.C., Nones K., Campos R.L.R., Boschiero C., Burt D.W. Coutinho L.L. 2009. Quantitative trait loci for performance traits in a broiler x layer cross. Animal Genetics 40, 200–208.
Carlborg O., Hocking P.M., Burt D.W., Haley C.S. 2004. Simultaneous mapping of epistatic QTL in chickens reveals clusters of QTL pairs with similar genetic effects on growth. Genetical Research 83, 197–209.
Graczyk M., Reyer H., Wimmers K., Hawken R., Szwaczkowski T. 2016. Detection of the important chromosomal regions determining the production traits in meat-type chicken using entropy analysis. British Poultry Science (złożone do druku).
Mignon-Grasteau S., Rideau N., Gabriel I., Chantry-Darmon C., Boscher M.-Y., Sellier N., Chabault M., Le Bihan-Duval E., Narcy A. 2015. Detection of QTL controlling feed efficiency and excretion in chickens fed a wheat-based diet. Genetics Selection Evolution 47, 74.
Nassar M.K., Goraga Z.S., Brockmann G.A. 2015. Quantitative trait loci segregating in crosses between New Hampshire and White Leghorn chicken lines: IV. Growth performance. Animal Genetics 46, 441–446.
Podisi B.K., Knott S.A., Burt D.W., Hocking P.M. 2013. Comparative analysis of quantitative trait loci for body weight, growth rate and growth curve parameters from 3 to 72 weeks of age in female chickens of a broiler–-layer cross. BMC Genetics 14, 22.
Reyer H., Hawken R., Murani E., Ponsuksili S., Wimmers, K. (2015) The genetics of feed conversion efficiency traits in a commercial broiler line. Scientific Reports, 5: 16387. doi:10.1038/srep16387
Sewalem A., Morrice D.M., Law A., Windsor D., Haley C.S., Ikeobi C.O.N., Burt D.W., Hocking P.M. 2002. Mapping of quantitative trait loci for body weight at three, six, and nine weeks of age in a broiler layer cross. Poultry Science 81, 1775–1781.
Stadnicka K., Siwek M., Szwaczkowski T. 2014. Optymalizacja żywienia zwierząt monogastrycznych w kierunku ograniczenia niekorzystnego wpływu intensywnej produkcji zwierzęcej na środowisko. Polskie Drobiarstwo 5: 46-51.
Tatsuda K., Fujinaka K., Yamasaki T. 2000. Genetic mapping of a body weight trait in chicken. Nihon Chikusan Gakkaiho 71, 130–136.
Zhou H., Deeb N., Evock-Clover C.M., Ashwell C.M., Lamont S.J. 2007. Genome-Wide Linkage Analysis to identify chromosomal regions affecting phenotypic traits in the chicken. i. growth and average daily gain. Poultry Science 85, 1700–1711.