Bieżący numer

Archiwum

Znaczenie zakażeń bakteryjnych w patologii układu rozrodczego u drobiu grzebiącego
Joanna Kowalczyk, Marcin Śmiałek, Bartłomiej Tykałowski, Andrzej Koncicki

Straty ekonomiczne w intensywnej produkcji drobiarskiej ściśle związane są ze spadkiem produkcji nieśnej, spadkiem wylęgowości oraz pogorszeniem jakości jaj wylęgowych. Obserwowane obniżenie wskaźników produkcyjnych w stadach towarowych i reprodukcyjnych kur oraz indyków może stanowić konsekwencje m.in. zakażeń bakteryjnych ogólnoustrojowych oraz zakażeń rozwijających się na terenie układu rozrodczego.

Literatura:
1. Ali M., Hossain M.S., Akter S., Khan M.A.H.N.A, Hossain M. Pathogenesis of Infectious Coryza in Chickens (Gallus gallus) by Avibacterium paragallinarum Isolate of Bangladesh. The Agriculturists 11(1), 2013, 39-46.
2. Blackall P.J., Matsumoto M. Infectious Coryza. [w]: Diseases of Poultry (11th ed.), Saif Y. M. (edit.), Blackwell Publishing, 2003, 691-703.
3. Bobrek K.: Fenotypowa i genotypowa charakterystyka szczepów Erysipelothrix sp. izolowanych z terenowych przypadków różycy u gęsi. Praca doktorska, Wrocław 2013.
4. Chin R. P., van Empel P. C. M., Hafez H. M. Ornithobacterium rhinotracheale Infection [w]: Diseases of Poultry (12th ed.), Saif Y. M. (edit.), Blackwell Publishing, 2008, 765-774.
5. Chirico J., Eriksson H., Fossum O., Jansson D. The poultry red mite, Dermanyssus gallinae, a potential vector of Erysipelothrix rhusiopathiae causing erysipelas in hens. Med VetEntomol 17, 2003, 232–234.
6. Dho-Moulin M., Fairbrother J. M. Avian pathogenic Escherichia coli (APEC). Vet Res. 30, 1999, 299-316.
7. Eriksson H., Brännström S., Skarin H., Chirico J. Characterization of Erysipelothrix rhusiopathiae isolates from laying hens and poultry red mites (Dermanyssus gallinae) from an outbreak of erysipelas. Avian Pathol. 39:6, 2010, 505-509.
8. JacobsReitsma W.F. Aspects of epidemiology of campylobacter in poultry. Vet Quart. 19:3, 1997, 113-117.
9. Jordan FT, Williams NJ, Wattret A, Jones, T. Observations on salpingitis, peritonitis and salpingoperitonitis in a layer breeder flock. Vet Rec 157, 2005, 573-577.
10. Kizerwetter-Świda M., Rzewuska M., Binek M. Krętki z rodzaju Brachyspira jako czynnik etiologiczny spirochetozy jelitowej ptaków. Med Wet 63(8), 2007, 883-886.
11. La Ragione R. M., Casula G., Cutting S. M., Woodward M.J. Bacillus subtilis spores competitively exclude Escherichia coli O78:K80 in poultry. Vet. Microbiol. 79, 2001, 133-142.
12. Neubauer C., De Souza-Pilz M., Bojesen A.M., Bisgaard M., Hess M. Tissue distribution of heamolytic Gallibacterium anatis isolates in laying birds with reproductive disorders. Avian Pathol 38:(1) , 2009, 1-7.
13. Newell D. G., Fearnley C. Sources of Campylobacter Colonization in Broiler Chickens. Appl. Environ. Microbiol. 69(8), 2003, 4343-4351.
14. Ozaki H, Murase T. Multiple routes of entry for Escherichia coli causing colibacillosis in commercial layer chickens. J Vet Med Sci. 71, 2009, 1685-1689.
15. Persson G., Bojesen A.M. Bacterial determinats of importance in the virulence of Gallibacterium anatis in poultry. Vet Res 46, 2015, 57.
16. Shane S.M. Campylobacter infection of commercial poultry. Rev. sci. tech. Off. int. Epiz.19 (2), 2000, 376-395.
17. Singh S.V., Singh B.R., Sinha D.K., Kumar V.O.R., Vadhana P.A., Bhardwaj M., Dubey S. Gallibacterium anatis: An Emerging Pathogen of Poultry Birds and Domiciled Birds. J VeterinarSci Techno 7, 2016, 324.
18. Swayne D. E. Avian Intestinal Spirochetosis [w]: Diseases of Poultry (11th ed.), Saif Y. M. (edit.), Blackwell Publishing, 2003, 826-836.
19. van Empel P. C. M., Hafez H. M. Ornithobacterium rhinotracheale: A review, Avian Pathology, 28:3, 1999, 217-227.
20. Wieczorek K., Osek J. Raport EFSA dotyczący oporności przeciwdrobnoustrojowej Campylobacter i Salmonella izolowanych w krajach Unii Europejskiej w 2014 r. Życie Wet. 91(6), 2016, 405-408.
21. Wieliczko A. Kampylobakterioza. [w].: Choroby drobiu, Mazurkiewicz M. (red.), Wydawnictwo UP we Wrocławiu; 2011, 261-271.
22. Wieliczko A. Zakaźny katar nosa. [w].: Choroby drobiu, Mazurkiewicz M. (red.), Wydawnictwo UP we Wrocławiu; 2011, 215-218.

23. Żbikowski A., Karpińska E., Rzewuska M., Szeleszczuk P.: Różyca drobiu. Życie wet. 86 (5), 2011, 357-360.