Bieżący numer

Archiwum

Wysoce zjadliwa grypa ptaków podtypu H5N8 – sytuacja epizootyczna w Polsce i Europie
Michał Majewski, Przemysław Racewicz, Weronika Silna

 Wysoce zjadliwa grypa ptaków (Highly Pathogenic Avian Influenza- HPAI) dotychczas kojarzona z Wschodnią Azją, nieoczekiwanie stała się realnym zagrożeniem dla ptaków na niemal wszystkich kontynentach. Choroba w ciągu kilku ostatnich miesięcy pojawiła się w wielu krajach Europy, Afryce oraz Ameryce Północnej. Od stycznia 2014 roku, 13 szczepów grypy ptaków zostało odnotowanych w 77 krajach całego świata. Wśród dzikiego ptactwa, wirus został stwierdzony u różnych gatunków kaczek, łabędzi, mew, bocianów, czapli siwej, perkoza dwuczubego, rybitwy rzecznej, kormorana zwyczajnego oraz innych gatunków wodnych ptaków wędrujących. (6) Na Starym Kontynencie mierzymy się obecnie z podtypem H5N8, charakteryzującym się bardzo wysoką zjadliwością i zaraźliwością dla ptaków.

Literatura:

1-5, 8-12 – kolejne raporty Głównego Inspektoratu Weterynarii w sprawie ognisk HPAI na terytorium Polski
6. OIE. Situation Report and Guidance for H5N8 and other Eurasian H5 clade 2.3.4.4 Avian Influenza Viruses. 29.11.2016 r.
7. OIE. Raport dotyczący przypadków HPAI w Polsce
13. Komunikat Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz w Poznaniu w sprawie działań podjętych w Korei Południowej w celu zwalczenia HPAI. 12.12.2016r. http://www.kipdip.org.pl/article/id/1092
14. http://www.oie.int/en/animal-health-in-the-world/update-on-avian-influenza/2016/
15. Rozporządzenie MRiRW Rozporządzenie MRiRW z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U z 2016 r. poz. 2091)
We found that the production results in chicken broilers were negatively correlated with the amount of specific antibodies against REO, CAV, ORT and REV.
Serological monitoring, may be a potential indicator of the effectiveness of biosecurity programs in broilers flocks.