Bieżący numer

Archiwum

Krzywica u drobiu
Małgorzata Bednarczyk

Krzywica drobiu jest chorobą niedoborową układu kostnego, którą wywołuje niewłaściwe żywienie. Na jej powstanie wpływ mają różne czynniki. Ptaki chorują przez cały okres wzrostu kośćca. Występowaniu choroby sprzyja chów klatkowy oraz młody wiek. Wywołane krzywicą zniekształcenia mostka, kręgosłupa i żeber są na ogół nieodwracalne. Niezwykle ważne jest prawidłowo zbilansowane żywienie, by nie dopuścić do niedoboru witamin i składników mineralnych, a także zapewnienie dostępu do promieni słonecznych. Należy przy tym pamiętać, iż nadmiar witamin i minerałów również może być szkodliwy.
 
Przyczyny
            Krzywicę powoduje niewłaściwa mineralizacja i zmiany w budowie kośćca. Pojawia się w następstwie niedostatecznej podaży bądź nieprawidłowego stosunku wapnia do fosforu w połączeniu z niedoborem witaminy D3. W powstawaniu choroby istotną rolę odgrywają czynniki usposabiające, m. in. młody wiek ptaków, brak słońca, szybkie zwiększanie masy ciała, niedobór witaminy C, nadmiar witaminy A, obecność w paszy mikotoksyn, stany zapalne błony śluzowej jelit, skłonności genetyczne, zaburzenia hormonalne (Michalczuk i in., 2015). Kwas askorbinowy (witamina C) wpływa na proces tworzenia kolagenu, który stanowi osnowę, na której odkłada się wapń. Jest również niezbędny w przekształcaniu witaminy D3 w aktywną formę, która wpływa na proces mineralizacji kości (Dmoch i Solan, 2008). Jak podaje Kozłowska (2015), wapń i fosfor należą do składników budulcowych kości, a ich metabolizm jest ściśle powiązany z witaminą D (nazywaną witaminą przeciwkrzywiczą).
 
Literatura:
Borzemska W.B., Vademecum chorób drobiu, 1984, s. 167–71.
Dmoch M., Solan M., Rola witaminy C w organizmach ptaków domowych, Wiadomości zootechniczne, R. XLVI (2008), 2, s. 25.
Grela E.R., Behawioralne następstwa nieprawidłowego żywienia zwierząt, Życie weterynaryjne 91(2), 2016, s. 93–5.
Horbańczuk J.O., Specyfika chowu, użytkowanie i pielęgnacja strusi afrykańskich, [w:] Mazurkiewicz M., Choroby drobiu oraz ptaków ozdobnych, 2008, s. 198.
Kozłowska I., Objawy niedoboru witamin i minerałów u drobiu, Trouw i my, 2015, s. 19–22.
Michalczuk M., Siennicka A., Damaziak K., Wybrane zagrożenia we współczesnym chowie kurcząt brojlerów, [w:] Wyniki badań naukowych w produkcji zwierzęcej i możliwości zastosowania w praktyce, 2015, s. 28.
Sykut M., Ocena towaroznawcza jaj. Nauki Przyrodnicze. Znaczenie wybranych czynników na prawidłowy rozwój i metabolizm tkanki kostnej, 3(5)/2014, s. 9–35.

 

Wachnik Z., Choroby drobiu, 1984, s. 165–7.