Bieżący numer

Archiwum

Skaza wysiękowa
Małgorzata Bednarczyk

 Zaburzenia powstałe na skutek niedoborów witamin lub/i składników mineralnych w pożywieniu powodują występowanie u drobiu wielu chorób, które oprócz strat ekonomicznych są przyczyną przede wszystkim cierpienia ptaków. By temu zapobiec należy w pierwszej kolejności skrupulatnie przestrzegać norm żywieniowych, uwzględniając przy tym gatunek, wiek i kierunek użytkowy ptaków. Skaza wysiękowa to jedna z chorób, którą powoduje niedobór składników pokarmowych. Główną rolę w przypadku tej choroby odgrywa witamina E oraz selen. Jak wskazują Koreleski i Świątkiewicz (2005), żywienie, będące jednym z wielu czynników wpływających na dobrostan drobiu, to przede wszystkim dostarczenie odpowiednich ilości wody pitnej oraz składników pokarmowych, mineralnych i witamin, niezbędnych dla prawidłowego rozwoju tkanek i układów, pełniących podstawowe funkcje fizjologiczne w organizmie. A zatem żywienie winno zapewniać nie tylko osiągnięcie korzystnych wyników produkcyjnych, ale stwarzać warunki dla zachowania dobrego zdrowia i zapewnienia dobrostanu zwierząt.

Literatura:

1.         Barski D., Spodniewska A., Toksykologia weterynaryjna. Wybrane zagadnienia, 2014, s. 113–5.

2.         Borzemska W.B., Vademecum chorób drobiu, 1984, s. 177–9.
3.         Gawlik J., Rola i znaczenie związków mineralnych w żywieniu zwierząt, Lubuski ODR w Kalsku, 2008, s. 12.
4.         Jamroz D., Wybrane materiały z zakresu żywienia drobiu, [w:] Choroby drobiu oraz ptaków ozdobnych, materiały szkoleniowe, red. Mazurkiewicz M., 2008, s. 147.
5.         Koreleski J., Świątkiewicz S., Wpływ żywienia na dobrostan drobiu, [w:] Dobrostan drobiu a warunki jego utrzymania, red. Herbut E., 2005, s. 72.
6.         Korytkowska G.H., Synergizm selenu z witaminą E, OID (277) 9/2014.
7.         Korytkowska G.H., Skutki niedoboru i nadmiaru składników mineralnych w diecie drobiu, Polskie Drobiarstwo 8/2016, s. 40.
8.         Kozłowska I., Objawy niedoboru witamin i minerałów u drobiu, Trouw i MY 6(42)/2015, s. 19–22.
9.         Niemczak H., Poradnik drobiarski weterynaryjno-hodowlany, 1998, s. 82.
10.       Rogala B., Szczerbowski M., Żegleń S., Znaczenie selenu w zjawiskach immunopatologicznych, Alergia Astma Immunologia, 1999, 4(4), s. 239.
11.       Rutkowski A., Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach, [w:] Hodowla i użytkowanie drobiu, red. Jankowski J., 2012, s. 113.
12.       Rzedzicki J., Kolasa A., Choroby z niedoboru składników pokarmowych, [w:] Choroby drobiu, red. Mazurkiewicz M., 2005, s. 127; 131–3.
13.       Świerczewska E., Wężyk S., Horbańczuk J., Chów drobiu, 1999, s. 35–7.