Bieżący numer

Archiwum

Właściwości bakterii probiotycznych w kontekście poprawy integralności oraz stymulacji rozwoju mikrostruktury jelit ptaków
Albert Nakielski, Richard Bailey

 Ekspresja potencjału genetycznego ptaków jest możliwa jedynie gdy zapewnimy pisklętom odpowiedni „Start”. Optymalizacja wyników produkcyjnych oraz zapewnienie właściwego statusu zdrowotnego ptaków jest możliwa poprzez dbałość o pierwsze dni ich życia.

Resorpcja woreczka żółtkowego
Woreczek żółtkowy (pęcherzyk żółtkowy) jest niezwykle istotnym elementem anatomicznym dla wyklutych piskląt ze względu na szereg spełnianych przez niego funkcji. Stanowi miejsce magazynowania pierwszego pokarmu oraz wody a dodatkowo w jego treści obecne są biernie przekazywane przez nioskę przeciwciała klasy IgY, IgA oraz IgM. Immunoglobuliny u pisklęcia powinny być wchłonięte w czasie nie dłuższym niż 72 godziny od wylęgu, po tym czasie ich resorpcja jest znacząco upośledzona lub całkowicie zahamowana. Po upływie 3 dni dochodzi również do infiltracji limfocytów w ścianie przewodu żółtkowo-jelitowego, zmniejszenia jego średnicy i częściowego zamknięcia połączenia woreczka żółtkowego ze światłem jelit. Do jego pełnej resorpcji niezbędna jest stymulacja przewodu pokarmowego przez pobraną na fermie paszę. Istotnymi składnikami odżywczymi które znajdujemy w woreczku żółtkowych są lipidy (trójglicerydy i fosfolipidy) które posiadają najwyższą wartość kaloryczną. Ich łączna ilość waha się między 0,6g a 2,5g a ich przemiany dostarczają pisklęciu około 8-9 kcal energii. W toku badań dowiedziono, że pisklęta narażone na opóźniony dostęp do paszy a korzystające jedynie ze zmagazynowanego endogennego pożywienia wymagają średnio 5,3 kcal/dobę w celu utrzymania podstawowych procesów metabolicznych, fizjologicznych oraz wzrostu organizmu. Szacunkowe analizy wartości kalorycznej składników woreczka żółtkowego wskazują, że jego składniki zapewniają jedynie wymagania nie przekraczające 4,5 kcal/dobę. Ponadto dodatkowe obserwacje potwierdziły, że większość energii uzyskanej ze składników zmagazynowanych w woreczku żółtkowym a dostępnym pisklętom w pierwszych kilkudziesięciu godzinach życia jest w ogromnej przewadze przekazywana na rozwój układu pokarmowego. Rozwój przewodu pokarmowego kosztem pozostałych układów wskazuje na jego priorytetowe znaczenie dla rozwijających się piskląt.

Literatura:
1.     Applegate, T. J., J. Dibner, M. L. Kitchell, Z. Uni, and M. S. Lilburn. 1999. Effect of turkey (Meleagridis gallopavo) breeder hen age and egg size on poult development. 2. Intestinal villus growth, ente- rocyte migration, and proliferation of the turkey poult. Comp. Biochem. Physiol. B 124:381–389.
2.     Bar Shira, E., D. Sklan, and A. Friedman. 2005. Impaired immune responses in broiler hatching hindgut following delayed access to feed. Vet. Immun. Immunopath 105:33–45.
3.     Bar-Shira, E., and A. Friedman. 2006. Development and adapta- tions of innate immunity in the gastrointestinal tract of the newly hatched chick. Dev. Comp. Immunol. 30:930–941.
4.     Bar-Shira, E., D. Sklan, and A. Friedman. 2003. Establishment of immune competence in the avian GALT during the immediate post-hatch period. Dev. Comp. Immunol. 27:147–157.
5.     Bar-Shira, E., I. Cohen, O. Elad, and A. Friedman. 2014. Role of goblet cells and mucin layer in protecting maternal IgA in preco- cious birds. Dev. Com. Immunology 44:186–194.
6.     Beski S.S.M., Al-Sardary S.Y.T. Effects of Dietary Supplementation of Probiotic and Synbiotic on Broiler Chickens Hematology and Intestinal Integrity. International Journal of Poultry Science 14 (1): 31-36, 2015
7.     Cook, R. H., and F. H. Bird. 1973. Duodenal villus area and ep- ithelial cellular migration in conventional and germ-free chicks. Poult. Sci. 52:2276–2280.
8.     Dibner, J. J., M. L. Kitchell, C. A. Atwell, and F. J. Ivey. 1996. The effect of dietary ingredients and age on the microscopic structure of the gastrointestinal tract in poultry. J. Appl. Poult. Res. 5:70– 77.
9.     Friedman, A., E. Bar-Shira, and D. Sklan. 2003. Ontogeny of gut associated immune competence in the chick. World’s Poult. Sci. J. 59:209–219.
10. Geyra, A., Z. Uni, and D. Sklan. 2001a. Enterocyte dynamics and mucosal development in the posthatch chick. Poult. Sci. 80:776– 782.
11. Guerra, N.P.; Bern’ardez, P.F.; M’endes, J.; Cachaldora, P. & Castro, L.P. (2007). Production of four potentially probiotic lactic acid bacteria and their evaluation as feed additives for weaned piglets. Animal Feed Science and Technology, Vol.134, No.1-2, (March 2007), pp. 89-107, ISSN: 0377-8401
12. Honjo, K., T. Hagiwara, K. Itoh, E. Takahashi, and Y. Hirota. 1993. Immunohistochemical analysis of tissue distribution of B and T cells in germfree and conventional chickens. J. Vet. Med. Sci. 55:1031–1034.
13. Hurwitz, S., D. Sklan, and I. Bartov. 1978. New formal approaches to the determination of energy and amino acid requirements of chicks. Poult. Sci. 57:197–205.
14. Ichikawa, H., T. Kuroiwa, A. Inagaki, R. Shineha, Nishihira, S. Satomi and T. Sakata, 1999. Probiotic bacteria stimulate gut epithelial cell proliferation in rat. Digestive Dis. and Sci., 44: 2119-2123.
15. Iji, P. A., A. Saki, and D. R. Tivey. 2001a. Body and intestinal growth of broiler chickens on a commercial starter diet. 1. Intesti- nal weight and mucosal development. Br. Poult. Sci. 42:505–513.
16. Iji, P. A., A. Saki, and D. R. Tivey. 2001b. Body and intestinal growth of broiler chicks on a commercial starter diet. 2. Devel- opment and characteristics of intestinal enzymes. Br. Poult. Sci. 42:514–522.
17. Iji, P. A., A. Saki, and D. R. Tivey. 2001b. Body and intestinal growth of broiler chicks on a commercial starter diet. 2. Devel- opment and characteristics of intestinal enzymes. Br. Poult. Sci. 42:514–522.
18. Iji, P.A. and D.R. Tivey, 1998. Natural and synthetic oligosaccarides in broiler chicken diets. Word Poult. Sci. J., 54: 129-143.
19. Kabir, S.M.L. (2009). The Role of Probiotics in the Poultry Industry, International Journal of Molecular Sciences, Vol.10, No.8, (August 2009), pp. 3531-3546, ISSN 1422-0067
20. Kabir, S.M.L.; Rahman, M.M.; Rahman, M.B. & Ahmed S.U. (2004). The dynamic of probiotics on growth performance and immune response in broiler. International Journal of Poultry Science, Vol.3, No. 5, (May 2004), pp. 361-364, ISSN 1682-8356
21. Katanbaf, M. N., E. A. Dunnington, and P. B. Siegel. 1988. Allo- morphic relationships from hatching to 56 days in parental lines and F1 crosses of chickens 27 generations for high or low body weight. Growth Dev. Aging 52:11–21.
22. Loddi, M.M., V.M.B. Moraes, L.S.O. Nakaghi, F.M. Tucci, M.I. Hannas and J.A. Ariki, 2004. Mannan oligosaccharide and organic acids on performance and intestinal morphometric characteristics of brolier chickens. In: Proceedings of the 20 th Annual Symposium, p: 45.
23. Naqui, S. A., D. H. Lewis, and C. F. Hall. 1970. Intestinal microflora in turkeys. Avian Dis. 14:620–625.
24. Noy, Y., A. Geyra, and D. Sklan. 2001. The effect of early feeding on growth and small intestinal development in the posthatch poult. Poult. Sci. 80:912–919.
25. Noy, Y., Z. Uni, and D. Sklan. 1996. Routes of yolk utilization in the newly-hatched chick. Br. Poult. Sci. 37:987–996.
26. Nurmi, E., L. Nuotio, and C. Schneitz. 1992. The competitive ex- clusion concept: Development and future. Int. J. Food Microbiol. 15:237–240.
27. Perić, L.; Žikić, D. & Lukić, M. (2009). Aplication of alternative growth promoters in broiler production. Biotechnology in Animal Husbandry, Vol.25, No.5-6, pp. 387-397, ISSN 1450- 9556
28. Rantalaa, M., and E. Nurmi. 1973. Prevention of the growth of Salmonella infantis in chicks by the flora of the alimentary tract of chickens. Br. Poult. Sci. 14:627–630.
29. Sell, J. L., C. R. Angel, F. J. Piquer, E. G. Mallarino, and H. A. Al- Batshan. 1991. Developmental patterns of selected characteristics of the gastrointestinal tract of young turkeys. Poult. Sci. 70:1200– 1205.
30. Shapiro, S. K., and W. B. Sarles. 1949. Microorganisms in the intestinal tract of normal chickens. J. Bacteriol. 58: 531–544.
31. Sklan, D.. 2001. Development of the digestive tract of poultry. World’s Poult. Sci. J. 57:415–427.
32. Smirnov, A., E. Tako, P. R. Ferket, and Z. Uni. 2006. Mucin gene expression and mucin content in the chicken intestinal goblet cells are affected by in ovo feeding of carbohydrates. Poult. Sci. 85:669– 673.
33. Tako, E. P., R. Ferket, and Z. Uni. 2005. Changes in chicken intesti- nal zinc exporter mRNA expression and small intestine function- ality following intra-amniotic zinc-methionine administration. J. Nutr. Biochem. 16:339–346.
34. Tako, E., P. R. Ferket, and Z. Uni. 2004. Effects of in ovo feeding of carbohydrates and B- hydroxybutryate – B-methylbutryate on the development of chicken intestine. Poult. Sci. 83:2023–2028.
35. Uni, Z., A. Smirnov, and D. Sklan. 2003. Pre- and Posthatch de- velopment of goblet cells in the broiler small intestine: Effect of delayed access to feed. Poult. Sci. 82:320–327.
36. Uni, Z., R. Platin, and D. Sklan. 1998b. Cell proliferation in chicken intestinal epithelium occurs in the crypt and along the villus. J. Comp. Physiol. B 168:241–247.
37. Uni, Z., S. Ganot, and D. Sklan. 1998a. Post-hatch development of mucosal function in the broiler small intestine. Poult. Sci. 77:75– 82.