Bieżący numer

Archiwum

Wykorzystanie emulsyfikatorów w paszach dla drobiu
Marta Kubiś, Maciej Bochenek, Marcin Hejdysz, Sebastian Kaczmarek

Nieustanny rozwój genetyczny nowoczesnych linii brojlerów spowodował ich zwiększone zapotrzebowanie na energię, co w konsekwencji spowodowało konieczność wykorzystywania wysokoenergetycznych pasz (Tancharoenrat i in., 2013). Ze względu na wysoką zawartość pozornej energii metabolicznej (AME) tłuszcze i oleje są często wykorzystywane w dietach dla brojlerów. Zawartość AME w tłuszczach paszowych jest ponad trzykrotnie wyższa niż w innych komponentach paszowych (rys. 1.). Poza zwiększeniem zawartości energii w paszy, dodatek tłuszczu ogranicza pylenie i ogranicza rozwarstwianie się mieszanki (Guerreiro i in., 2011).
 
Literatura:

1. Abbas M.T., Arif M., Saeed M., Reyad-ul-ferdous M., Adeel M., Arain M.A., Emulsifier Effect on Fat Utilization in Broiler Chicken, Asian Journal of Animal and Veterinary Advances, 2016, 11.
2. Al-Marzooqi W., Leeson S., Evaluation of dietary supplements of lipase, detergent, and crude porcine pancreas on fat utilization by young broiler chicks, Poult Sci, 1999, 78(11): 1561–6.
3. Al-Marzooqi W., Leeson S., Effect of Dietary Lipase Enzyme on Gut Morphology, Gastric Motility, and Long-Term Performance of Broiler Chicks, Poult Sci, 2000, 79(7): 956–60.
4. Amitava R., Sudipto H., Souvik M., Tapan K., Effects of Supplemental Exogenous Emulsifier on Performance, Nutrient Metabolism, and Serum Lipid Profile in Broiler Chickens, Veterinary Medicine International, 2010: 9.
5. Choct M., Annison G., Anti-nutritive effect of wheat pentosans in broiler chickens: roles of viscosity and gut microflora, Br Poult Sci, 1992, 33(4): 821–34.
6. Guerreiro N., Pezzato A.C., Sartori J.R., Mori C., Cruz V.C., Fascina V.B., Pinheiro D.F., Madeira L.A., Goncalvez J.C., Emulsifier in Broiler Diets Containing Different Fat Sources, Brazilian Journal of Poultry Science, 2011, 13: 119–125.
7. Kaczmarek S.A., Bochenek M., Samuelsson A.C., Rutkowski A., Effects of glyceryl polyethylene glycol ricinoleate on nutrient utilisation and performance of broiler chickens, Arch Anim Nutr, 2015, 69(4): 285–96.
8. Krogdahl A.,  Digestion and absorption of lipids in poultry, J Nutr, 1985, 115(5): 675–85.
9. Meng X., Slominski B.A., Guenter W., The effect of fat type, carbohydrase, and lipase addition on growth performance and nutrient utilization of young broilers fed wheat-based diets, Poult Sci, 2004, 83(10): 1718–27.
10. Moritz J.S., Cramer K.R., Wilson K.J., Beyer R.S.,  Feed Manufacture and Feeding of Rations with Graded Levels of Added Moisture Formulated to Different Energy Densities, The Journal of Applied Poultry Research, 2003, 12: 371–81.
11. Moritz J.S., Parsons A.S., Buchanan N.P., Calvalcanti W.B., Cramer K.R., Beyer R.S., Effect of Gelatinizing Dietary Starch Through Feed Processing on Zero to Three-Week Broiler Performance and Metabolism, The Journal of Applied Poultry Research, 2005, (14): 47–54.
12. Noy Y., Sklan D.,  Digestion and Absorption in the Young Chick, Poult Sci, 1995, 74(2): 366–73.
13. Polin D., Wing T.L., Ping K.I., Pell K.E.,  The Effect of Bile Acids and Lipase on Absorption of Tallow in Young Chicks, Poult Sci, 1980, 59(12): 2738–43.
14. Smits C.H.M., Annison G.,  Non-starch plant polysaccharides in broiler nutrition – towards a physiologically valid approach to their determination, World's Poultry Science Journal, 1996, 52(02): 203–21.
15. Tancharoenrat P., Ravindran V., Zaefarian F., Ravindran G.,  Influence of age on the apparent metabolisable energy and total tract apparent fat digestibility of different fat sources for broiler chickens, Animal Feed Science and Technology, 2013, 186(3–4): 186–92.
16. Whitehead G.C., Fisher C.,  The utilisation of various fats by turkeys of different ages, British Poultry Science, 1975, 16(5): 481–5.
17. Wiseman J., Salvador F.,  Influence of age, chemical composition and rate of inclusion on the apparent metabolisable energy of fats fed to broiler chicks, British Poultry Science, 1989, Taylor & Francis, 30: 653–62.

18. Zhang B., Haitao L., Zhao D., Guo Y., Barri A.,  Effect of fat type and lysophosphatidylcholine addition to broiler diets on performance, apparent digestibility of fatty acids, and apparent metabolizable energy content, Animal Feed Science and Technology, 2011, 163(2–4): 177–84.